Ulaz za korisnike

Adaptacija kuće

Adaptacija kuće

Adaptacija kuće - Kod adaptacije kuće se u pravilu izrađuje kompletan omotač objekta (fasada) - vanjski zidovi, prozori, kućna vrata te krov.

Prema želji investitora u opseg građevinskih radova i uz naknadu može ući i adaptacija unutarnjeg područja- katni stropovi, stepeništa i sl.

Za grijanje, ventilaciju, sanitarne i električne instalacije, postavljanje estriha i ličenje investitor se mora pobrinuti sam ili angažirati građevinske tvrtke.

Paketi za adaptaciju objekata sadrže obrte sortirane za unutarnju adaptaciju, potreban materijal, primjerice elemente za montažu grijanja, elektro-instalacijske pakete te izolacijske materijale. Foto: tarkett.com.