Ulaz za korisnike

Aditivi za beton

Aditivi za beton

Aditivi poboljšavaju i olakšavaju obradu svježeg betona, pri čemu se sadržaj vode ne mijenja ili ovaj dodatak jednostavno poboljšava kvalitetu betona i umanjuje potrebu za dodavanjem vode
 
Sredstva za razrjeđivanje u pravilu se temelje na dispergaciji finih sitnih sastavnih dijelova na površini betona. Stoga je njihova primjena u stanju smanjiti potrebnu količinu vode.  Moguće popratne pojave su pojačano stezanje, odnosno skupljanje strukture betona, pojava pora ispunjenih zrakom, smanjenje čvrstoće i dulje vrijeme potrebno za očvršćivanje betona.

Tekući dodaci

Ova sredstva za razliku od razrjeđivača betona imaju snažnije djelovanje kad je riječ o razrjeđivanju i mogu se i naknadno miješati s betonom. Ove se tekućine dodaju betonu u većim količinama nego je to slučaj sa sredstvima za razrjeđivanje betona. U svakom slučaju, ova sredstva u velikoj mjeri smanjuju potrebu za vodom i/ili znatnije poboljšavaju obradu betona.  Ova se sredstva koriste u proizvodnji tekućeg betona i samozbijajućeg betona. Moguće popratne pojave: pojava zračnih pora, smanjenje čvrstoće, kašnjenje očvršćivanja, pojava pojačanog skupljanja.

Očvršćivanja betona

Ova sredstva pojačano djeluju na odugovlačenje očvršćivanja cementnog ljepila, a time omogućuju i dulju obradu svježeg betona. Ova se sredstva koriste za gradnju većih elemenata koji se moraju graditi kao kompaktna cjelina (a da se ne betonira svaki dio zasebno). Budući da sveukupno djelovanje u znatnoj mjeri ovisi o upotrijebljenoj vrsti cementa i visini temperature, potrebno je provesti široka tehnička ispitivanja ovih sredstava – na različitim temperaturama. Upotreba sredstava za usporavanje mogu produljiti vrijeme očvršćivanja i na tri sata. Usporivači iz grupe dodataka saharoze i hidroksid-karbonske kiseline u nekim se područjima ne smiju primjenjivati. Upotrebom sredstava za usporavanje očvršćivanja može se pozitivno djelovati na obradu betona, njegovo kasnije očvršćivanje, vodonepropusnost i finalnu čvrstoću betona. Moguće popratne pojave: suprotan učinak od navedenog (ukoliko se dogodi 'predoziranje', odnosno ukoliko se betonu dodaje prekomjerna količina sredstava za usporavanje očvršćivanja), izrazito pojačano skupljanje, pojačana 'eflorescencija' betona, optičke razlike u boji na neožbukanom betonu…

Ubrzanje očvršćivanja

Ova sredstva pozitivno djeluju na ubrzanje očvršćivanja betona, a time pozitivno djeluju i na oslobađanje topline. U ovoj glavnoj grupi razlikujemo dvije podgrupe, i to razlikujemo sredstva za ubrzanje očvršćivanja i sredstva za ubrzanje vezivanja. Sredstva za ubrzanje vezivanja primjenjuju se kod mlaznog betona, za postavljanje veznih elemenata, specijalnih vijaka, za brzo zatvaranje pukotina kroz koje prodire voda i slično…

Sredstva za ubrzanje očvršćivanja ubrzavaju postizanje početne čvrstoće betona bez ili s utjecajem na proces ukrućivanja, odnosno vezivanja betona. Ova se sredstva često koriste kod betona za izradu betonske galanterije.

U grupu sredstava za ubrzanje očvršćivanja betona ubrajamo i sredstva koja svježi beton štite od niskih temperatura. Na gradilištu se često primjenjuju 'klasične' preventivne mjere zaštite od vanjskih neprilika i niskih temperatura (primjerice, upotrebom klase cementa koji betonu omogućuje snažniju čvrstoću, grijanjem betona i prekrivanjem betonskih površina zaštitnom folijom kako bi se beton zaštitilo od izravnog kontakta s vjetrom i hladnoćom).
Moguće popratne pojave: smanjenje finalne čvrstoće betona, slabije kasnije očvršćivanje (moguća pojava kontraefekta ili suprotnog učinka u slučaju 'predoziranja' betona).

Formiranje pora

Sredstva za stvaranje pora u betonskoj strukturi formiraju sitne okrugle zračne pore promjera 0,3 mm. Ove okrugle pore ispunjene zrakom preuzimaju na sebe pritisak koji tijekom zimskih mjeseci i niskih temperatura u očvrslom betonu oslobađaju kapilarne pore ispunjene vodom (led zauzima oko 9% više prostora nego voda). Pore ispunjene zrakom pojačavaju otpornost očvrslog betona na utjecaj niskih temperatura i negativan utjecaj soli koja se koristi za sprečavanje smrzavanja vanjskih površina tijekom zime.

Osim toga, ova sredstva omogućavaju bolju obradu svježeg betona kao što su u stanju smanjiti potrebu betona za finim granulatima budući da se ove pore u betonu ponašaju kao mala okrugla skladišta. Pravilo: 1% formiranih pora ispunjenih zrakom omogućava uštedu vode od oko 5 litara po m3 svježeg betona i postižu učinak jednak djelovanju finih granulata količine od oko 10 do 15 kg.

Budući da je proces stvaranja pora ispunjenih zrakom uvelike određen samim sastavom betona, proizvodnjom i temperaturom, nužno je cijeli proces betoniranja provjeravati i kontrolirati. Moguće popratne pojave: smanjena čvrstoća betona, pojačano skupljanje i pojava određenih promjena oblika betona.

Injekcijska sredstva (IS)

Ovi se dodaci koriste kod prednapetih betona i omogućavaju znatno 'bubrenje'. Osim toga, injekcijski dodaci štede vodu u mortu i omogućavaju fleksibilniju obradu Moguće popratne pojave: kašnjenje ukrućivanja, odnosno vezivanja betona i smanjena čvrstoća morta.

Sredstva za zbijanje betona (SzZ)

Sredstva za zbijanje, odnosno pojačanje unutarnje gustoće betona smanjuju formiranje sitnih kapilara ispunjenih vodom. Općeniti sastav ovih betona, njihova obrada kao i kasnija dorada pokazuju snažniju otpornost na propusnost vode. No potrebno je reći da je betone izuzetno otporne na propusnost vode moguće proizvoditi i bez korištenja ovih sredstava.

Moguće popratne pojave kod betona u čijoj se proizvodnji koriste sredstva za zbijanje: smanjena čvrstoća betona, mogućnost pojave pora ispunjenih zrakom, pojačano skupljanje betona, slabljenje djelovanja nakon izvjesnog duljeg vremena.

Stabilizatori (SS)

Sredstva za stabilizaciju pojačavaju koheziju unutar svježeg betona, poboljšavaju mu obradu i sprečavaju izdvajanje vode iz betona. Općenito beton kojem se dodaju stabilizacijska sredstva ima pojačanu klizavost i jednostavniji je za obradu. Dalje, stabilizacijska sredstva omogućavaju proizvodnju pumpanog betona i pojačavaju kvalitetu mlaznom betonu (lakše se zadržava na površini na koju se nanosi), pozitivno djeluje na kvalitetu betona koji se koristi pod vodom i neožbukanog betona, a poglavito pozitivno djeluje na lagani beton.

Sredstva za redukciju kromata (SzrK)

Ova sredstva reduciraju u cementu otopljeni krom (VI) u krom (III). Koriste se kod betona i morta koji tijekom obrade dolazi u kontakt s ljudskom kožom i u čijoj se proizvodnji koristio cement bogat kromom, kako bi se na taj način primjerice smanjila alergija kože.