Ulaz za korisnike

Akumulacijski spremnici za toplu vodu

Akumulacijski spremnici za toplu vodu

Akumulacijski spremnici za toplu vodu tj.priprema tople vode se vrši preko decentralne pripreme tople vode, preko centralne pripreme tople vode ili grupnom opskrbom. Sprema se u Akumulacijski spremnici za toplu vodu.
 
Razlikuju se dva postupka pripreme tople vode:

• Protočni bojler/ protočni postupak
• Akumulacijski grijač tople vode/akumulacijski postupak
• Za kuhinje na raspolaganju stoje specijalni uređaji za zagrijavanje vode

Kombinacijom električnih uređaja za pripremu tople vode i centralne opskrbe toplom vodom sprečavaju se gubici zbog mirovanja kotla za grijanje u ljetnom razdoblju.

Kako potrebe za pitkom vodom u jednom kućanstvu tijekom godine približno konstantne, postoje dobre pretpostavke za korištenje sunčeve energije za zagrijavanje pitke vode. Pri tome je veća usaglašenost između potrebe za energijom i ponude energije nego kod korištenja prostornog grijanja.
Ukoliko je postrojenje ispravno dimenzionirano, godišnje se solarnim uređajima može pokriti 50% do 65% potreba za toplom vodom. U ljetnom razdoblju se uglavnom cjelokupna potreba za toplom vodom može realizirati preko solarnih uređaja. Tako se konvencionalni uređaj za grijanje može potpuno isključiti. To naročito ima prednosti zbog činjenice da potrebe za grijanjem svakako nema, a u tom razdoblju se uređaj za grijanje drži na najnižem stupnju uporabe.

Standardno solarni kolektorski uređaj površine kolektora od približno 6m2 proizvodi korisnu energiju grijanja od ca.2.000 kilowatta po satu.
Za pripremu tople vode se solarni kolektori spajaju sa spremnikom vode preko što je moguće kraćih i dobro izoliranih cjevovoda. Spremnik vode bi morao imati zapreminu od 80 do 100 litara po osobi, kako bi se mogla premostiti primjerice 2 do 3 dana siromašna sunčevim zračenjem. U razdobljima s manje sunčanih dana treba svakako osigurati dodatnu energiju energentima kao što su ulje, plin , ugalj , struja, kako bi se osiguralo pokrivanje energetskih potreba za pripremu tople vode.
 
Naknadno zagrijavanje uporabom električnih grijača ili izmjenjivača topline , koji su priključeni na kružni tok tople vode osigurava u svako doba željenu temperaturu vode. Solarni uređaji se mogu integrirati u objekat i naknadno. Isto tako se mogu koristiti i toplinske crpke s dovoljno velikim spremnikom tople vode.

Prije ugradnje toplinske crpke potrebna Vam je dozvola nadležnog poduzeća za opskrbu električnom strujom. Većina toplinskih crpki za toplu vodu su opremljene dodatnim elektro-zagrijavanjem, koje pokrivaju ekstremne energetske potrebe i održavaju temperaturu vode na higijenski potrebnom temperaturnom nivou od 60°.

Postavljanje vani, naročito u gusto naseljenim objektima, zahtijeva mjere zvučne izolacije.

U vodi zagrijanoj na 30-35° se razmnožavaju legionele- bakterijski uzročnici plućnih infekcija- te se šire aerosolno (tuširanjem, ovlaživačima zraka, u bazenima i sl.)

Zaštita od legionela u uređajima za pripremu tople vode vrši se dezinfekcijom (klor) ili zagrijavanjem vode iznad 70°C, a peporučaju se i preventivne mjere: izbjegavanje dužih mirovanja , nekorištene diejlove uređaja staviti van pogona, redovito čišćenje i održavanje, izbjegavati stvaranje aerosola, dobro izolirati cijevi za hladnu i toplu vodu, spremnik tople vode držati na temperaturi od 60 ° te na mjestima uzorkovanja postaviti zaštitu od opeklina vrelom vodom.

Temperatura tople vode prije miješanja treba iznositi najmanje 55 °. Cirkulacijski vod treba dosezati mjesta uzorkovanja. Cirkulacijsko- regulacijski ventili se mogu izvoditi u kombinaciji s termostatskim ventilom kao regulacijskim modulom za termičku dezinfekciju.Foto: wolf-heiztechnik.de