Ulaz za korisnike

Armirači

Armirači

Armiračke poslove obavljanju armirači obučeni da taj posao čine kako to struka nalaže. Oni pripremaju i povezuju armaturno željezo na poseban i stručan način i čine da beton bude elastičan i čvrst. Na taj način nastaju konstrukcije i elementi od armiranog betona.

Neki armirački radovi armirači obavljaju u pogonima gdje se proizvode betonske konstrukcije i elementi po narudžbi po određeniim uvjetima i na načih u ovisnosti za koje svhre će se armirano betonski elementi koristiti. Jedan dio arimiračkih poslova se obavlja o potrebi direktno na gradilištu. Adekvatnim alatima i strojeva režu, savijaju armaturno željezo, te ga učvršćuju i stavljaju u oplate i kalupe. Foto: © Heemeyer Stahlcenter

Armirački radovi cijena

Broj

Stavka

Jed.mjera -

Količina -

Jed.cijena -

Iznos -

1.5.1

Dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava šipkaste armature B500B.

kg

1,00

8,00

8,00 kn

1.5.2

Dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava mrežaste armature B500B.

kg

1,00

7,80

7,80 kn

------------------------------------------------------------------------------------------------