Ulaz za korisnike
Izaberite kategoriju
Imate tvrtku?

Kreirajte svoj profil i privucite kupce i klijente

Registrirajte se »

Armirački radovi, armiranje

Armirački radovi, armiranje
Armiračke radove obavljanju armirači obučeni da taj posao čine kako to struka nalaže. Oni pripremaju i povezuju armaturno željezo na poseban i stručan način i čine da beton bude elastičan i čvrst. Na taj način nastaju konstrukcije i elementi od armiranog betona.

Neki armirački radovi armirači obavljaju u pogonima gdje se proizvode betonske konstrukcije i elementi po narudžbi po određeniim uvjetima i na načih u ovisnosti za koje svhre će se armirano betonski elementi koristiti. Jedan dio arimiračkih poslova se obavlja o potrebi direktno na gradilištu. Adekvatnim alatima i strojeva režu, savijaju armaturno željezo, te ga učvršćuju i stavljaju u oplate i kalupe.

 Cijena armiračkih radova

Broj Stavka Jed.mjera Količina Jed.cijena Iznos
1.5.1 Dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava šipkaste armature B500B. kg 1,00 8,00 8,00 kn
1.5.2 Dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava mrežaste armature B500B. kg 1,00 7,80 7,80 kn

Članci

Još članaka ...