Ulaz za korisnike

Armirani beton

Armirani beton

Armirani beton, beton s čeličnim umecima. Nearmirani beton izdržava doduše isto velika tlačna opterećnja, ne može se međutim opteretiti vlačnim silama i nije postojan na progib.

Kod armiranog betona čelični umeci preuzimaju (armatura) preuzimaju vlačne sile. Kako je beton alkalan, ugrađeni čelik ne korodira. Ponašanje na rastezanje, uvjetovano temperaturom, su kod čelika i betona gotovo jednaki.