Ulaz za korisnike
Izaberite kategoriju
Imate tvrtku?

Kreirajte svoj profil i privucite kupce i klijente

Registrirajte se »

Armirano - betonski radovi

Armirano - betonski radovi
Betonski i armiranobetonski graditelji grade pojedine dijelove kao što su stepenice ili katovi ili cijele stambene i poslovne zgrade, trgovačke centre, hale, mostove preko autocesta ili brane od betona ili konstrukcije od armiranog betona, koje često premošćuju samonosive velike raspone.

Građevinski materiajl beton su koristili već i Rimljani, kako bi gradili nevjerojatno stabilne i impresivne zgrade – danas građevinske radove podržavaju moderni građevinski strojevi.

Betonski i armiranobetonski graditelji završavaju i montiraju drvene oplate ili metalne zidove, koje tekuću masu drže u obliku. Oni grade skele, savijaju i pletu čelična pojačanja/željezo, koji se ugrađuju u oplate. To je važno za nosivost zgrade. Beton je mješavina vode, cementa, šljunka i pijeska, stavlja se u pripremljeni oblik i lupanje i tresenjem se popunjava, tako da ne nastanu nikakvi mjehurići.

Kasnije se uklanjuju oplate, betonska površina se dalje obrađuje, zapečaćuje ili izolira. Oštećeni betonski zidovi, stropovi, stupovi i nosaći se saniraju.

Betonski i armiranobetonski graditelji najčešće rade na otvorenom te su često na gradilištima, ponekad i na duže vrijeme. Za zanimanje treba imati dobru fizičku kondiciju, trajnost i svijest o sigurnosti. Često se radi na velikim visinama i uvijek u timu.

Cijena - Betonski i armiranobetonski radovi

Broj

Stavka

Jed.mjera

Količina

Jed.cijena

Iznos

1.6.1

Betoniranje podložnog betona ispod temelja sa betonom C16/20. U cijenu je uključena dobava, prijevoz i ugradba betona.

m2

1,00

110,00

110,00 kn

1.6.2

Betoniranje temelja u zemlji i dvostranoj oplati sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.

m3

1,00

680,00

680,00 kn

1.6.3

Betoniranje nadtelejnih zidova sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.

m3

1,00

680,00

680,00 kn

1.6.4

Betoniranje podne betonske ploče d=10 cm sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.

m3

1,00

680,00

680,00 kn

1.6.5

Betoniranje AB zidova betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.

m3

1,00

730,00

730,00 kn

1.6.6

Betoniranje AB ploče sa betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.

m3

1,00

680,00

680,00 kn

1.6.7

Betoniranje AB greda i nadvoja u nosivim zidovima betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.

m3

1,00

680,00

680,00 kn

1.6.8

Betoniranje AB stupova betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.

m3

1,00

680,00

680,00 kn

1.6.9

Betoniranje vertikalnih serklaža betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.

m3

1,00

680,00

680,00 kn

1.6.10

Betoniranje horizontalnih serklaža betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.

m3

1,00

680,00

680,00 kn

1.6.11

Betoniranje AB stubišta betonom C25/30. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.

m3

1,00

720,00

720,00 kn

1.6.12

FERT strop - dobava elemenata, izrada, montaža i betoniranje rebara, ispuna i tlačne ploče polumontažne stropne konstrukcije sa betonom C25/30.

m2

1,00

320,00

320,00 kn

Članci

Još članaka ...