Ulaz za korisnike

Automatska vrata

Automatska vrata

Vrata koja se otvaraju samoaktiviranjem izrazito frekventnih prolaza, npr. između kuhinje i blagovaone, ili za vrata, koja se teško pokreću ručno, npr. zbog velike težine. Otvaranje vrata se vrši elektromehanički, hidraulički ili pod tlakom zraka.

Upravljanje se može vršiti:

- pritiskom na gumb
- preko kontaktnog tepiha
- kontaktnog praga
- fotoelektrično
- induktivno
- preko ultrazvuka Foto: ditec-d.de