Ulaz za korisnike

Balkonske ograde

Balkonske ograde

Balkonski oblozi i ograde - Balkonski istaci služe kao oblikovni element, a obolge i ograde balkona usaglašene su s oblikovanjem fasade

• masivni istaci i vidni zidovi (klinker,opeka, vapnenac, prirodni kamen),od armiranog betona (vidni beton, strukturirani beton ili prani beton) ili od stakla

• balkonske ograde od aluminija, čelika, drveta i sl.

• obloge istaka od vlaknenog cementa, ploče od plastične mase, metala (aluminijski limovi, čelični limovi itd.), drveta (profilno drvo, vodootporno šperano drvo) kao i drugi drveni materijali postojani na utjecaj atmosferilija, žičano ornamentirano staklo ili markize na čeličnim okvirima.

Zatvorene balkonske obloge štite od pogleda i vjetra. Glatka unutarnja površina spriječava djecu da se penju na balkonu, a svakako treba voditi računa o donjoj konstrukciji, postojanoj na atmosferske utjecaje, koja se lako održava.

Ujedno treba planirati i zaštitu od sunčeva zračenja, vjetra i pogleda. Kasnija ugradnje takve zaštite može biti znatno skuplja. Kutije za rolete integrirane su u konstrukciju istaka i ograde ili se postavljaju naknadno.