Ulaz za korisnike
Beton

Beton

Beton se sastoji od vezivnih materijala, dodataka i vode kao dodataka betonu koji se dijele na dodatna sredstva i dodatne tvari. Mješavina od koje nastaje beton, očvršćava na zraku i pod vodom. Njegovo malo vlačno naprezanje pri savijanju se može značajno povećati čeličnom armaturom. U armiranom betonu se preuzimaju tlačna naprezanja betona, vlačno naprezanje i vlačno naprezanje pri savijanju. Držači razmaka osiguravaju dovoljno pokrivanje betona. Ispravno pokrivanje betona im najvažniju ulogu u pogledu vijeka trajanja betonskih fasada.

Kad se spomene beton većina ljudi u prvom redu pomisli na turobne i bezizražajne stambene zgrade, tkz. "naselja od betona" ili pomisle možda na na velike industrijske građevine. No, beton, koji je usput rečeno smjesa vode, pijeska, šljunka i cementa, ujedno je građevni materijal koji se najčešće upotrebljava.

Postoji cijeli niz različitih vrsta betona s obzirom na njegovu osnovnu gustoću. Beton s obzirom na vlastitu gustoću posjeduje i određene osobine i pronalazi svoju primjenu u određenim područjima građevinske struke. S većom gustoćom betona ne raste samo njegova tlačna čvrstoća (čvrstoća sabijanja), nego mu se povećavaju i osobine kao što su (ne)propusnost, toplinska izolacija, sposobnost akumuliranja energije kao i zvučna izolacija.

Obični beton osnovne gustoće između 2000 i 2800 kg/m3 u pravilu se koristi kod gradnje temelja, stropova, podrumskih zidova i izrade podnih obloga. Kombiniramo li obični beton u domu s određenim podnim oblogama, plivajućim estrihom ili toplinskim izolatorima, možemo ispuniti sve zahtjeve za vanjskom i unutarnjom gradnjom u pogledu zadovoljavanja suvremenih standarda glede toplinske i zvučne izolacije kao i zaštite od vlage i vatre.

Gotovi betonski konstrukcijski elementi poglavito su optimalno rješenje za gradnju jer omogućavaju varijabilnu podjelu prostora zahvaljujući velikom rasponu i malom poprečnom presjeku. Druga vrlo značajna prednost betona je njegova mogućnost transporta koji se kao svježi beton može izravno dopremiti na gradilište i odmah upotrijebiti. Vrlo je bitno istaknuti i toplinsku zaštitu u kontekstu s betonom, poglavito kad je riječ o laganom betonu.

Za neki beton možemo reći da je lagani beton ako mu osnovna gustoća iznosi do 2000 kg/m3. U grupu ekstremno laganih betona spadaju betoni čija se osnovna gustoća kreće između 400 i 800 kg/m3, kao što su porozni beton i šupljikavi beton. U ovu grupu betona spadaju šuplji i puni betonski blokovi, dakle to su betonski blokovi koji su vrlo loši vodiči topline pa su iz tog razloga vrlo pogodni za gradnju jednoslojnih vanjskih zidova.

S vrijednošću od 0,12 W/m2K ovakvi vanjski zidovi slabije provode toplinu čak i od drveta smreke što predstavlja najnižu vrijednost od svih zidova. Za jednoslojni zid debljine 36,6 cm dobit ćemo tako k-vrijednost od 0,31 W/m2K, a ova granica u stanju je ispunjavati i sve buduće standarde kad je riječ o gradnji vanjskih zidova. Jednoslojni zid od betonskih blokova ne jamči samo toplinsku i zvučnu izolaciju nego je i izvrstan građevni materijal otporan na vatru. (Foto: Paschal)

U potrazi za najpovoljnijom ponudom ljudi traže preko interneta upisujući sljedeće pojmove: Beton, Transportni beton, Beton betoniranje tijekom hladnog vremena, Beton ojačan polipropilenskim vlaknima. Pronađite informacije o betonu i cijenama betona, proizvođače betona u Hrvatskoj, cijena betona po m3 i zatražite ponudu: Vrstu betona, beton omjer, betoniranje, beton cijena, betonski radovi i transportni beton.