Ulaz za korisnike

Biomasa

Biomasa

Biomasa - Ekološki osviješteno grijanje s drvima

Zanimljiva mogućnost biomase za još veću toplinsku izolaciju obiteljske kuće su drveni palete kao sustavi grijanja. Palete su mali cilindri koji su napravljeni od komprimirane piljevine ili strugotina. Vrijednost grijanja jednog kilograma palete iznosi oko 5 kWh i odgovara otprilike pola litara lož ulja. Za vrijeme grijanja s drvima se ispusti samo ona količina CO2 koju je drvo za vrijeme svog rasta primilo. Osim toga, za vrijeme prerade paleta se gubi oko pet posto energije koju sadrži drvo - sveukupno to je vrlo povoljno za bilancu okoliša.

Drvene palete se isporučuju u tankeru sličnu kao i lož ulje. Visokokvalitetne palete se mogu prepoznati po glatkoj površini i po maloj količini prašine za vrijeme isporuke. Preostala vlaga bi trebala biti što je više moguće mala jer je samo suho drvo izgara otrovne materijale.

Cijena paleta je ovisna o nafti i plinu. Međutim, početna cijena je visoka a povećanje cijene za bio-gorivo također nije isključeno.