Ulaz za korisnike

Brtveni radovi

Brtveni radovi

Pod pojmom poslovi brtvljenja podrazumijevamo brtvljenje zgrade protiv vlage. Tome pripadaju mjere koje imaju štetan utjecaj na vlagu te spriječavaju vlazi da napravi štetu na strukturi gradnje. Pritom se koriste različiti materijali. Za različite zgrade postoje različiti zahtjevi za gradnju. Ovdje se pod pojmom brtva ne misli na toplinsku izolaciju zgrade, iako je to usko povezano s brtvenim radovima u kontekstu graditeljstva i fizike zgrade.

Kolokvijalno govoreći, kod poslova brtvljenja radi se i o izolacijskim radovima, iako se stručni to naziva brtvljenje. Poslovi brtvljenja su važni primjerice za podrumske prostore, tavane ali i tunele. Poslovi brtvljenja su također važni i na vlažnim područjima kao što su kupaonica ili sauna.

Za različite zgrade postoje i različite skupine zahtjeva koje određuju koji će se materijal koristiti. Pa tako dakle postoje ovisno o djelovima gradnje različiti premazi, brtveni materijali ili presvlake. Radovi brtvljenja na zgradama mogu biti obavljeni od različitih tvrtka.