Ulaz za korisnike

Cad usluge

Cad usluge

Pod CAD usluge u građevinarstvu podrazumijevamo stvaranje građevinskih projekata i izvršenje planova kao i detaljnih crteža koji su podržani na računalu. CAD je skraćenica od engleske riječi Computer Aided Design.

Danas postoje brojni programi s kojima se takvi projekti mogu stvoriti. Pritom se mogu prikazati vrlo detaljni 3D crteži koji su dostupni kao volumenski modeli, a postoje i dvodimenzionalni crteži koji se između ostalog mogu i kretati. Kroz stvorene modele se mogu izvoditi različiti testovi i simulacije sa specijalnim softverom koji mogu primjerice pokazati da li zgrada raspolaže sa ispravnom statikom. Osim toga mogu se kroz simulacije izvoditi i mehanička ili termička opterećenja kod građevinskih dijelova, rasvjetne simulacije ili simulacije unutarnje klime. Ove usluge mogu poslužiti za stvaranje originalnog vjernog građevinskog plana i može simulirati mnoge probleme unaprijed.

Danas, mnogi arhitekti, inženjeri i druge tvrtke koriste CAD usluge kako bi mogli oblikovati još učinkovitiji projektni plan. Nemetschek AG