Ulaz za korisnike

Cijene građevinskih radova (troškovnik)

Cijene građevinskih radova (troškovnik)

Troškovnik sadrži sve pretpostavljene troškove izvođenja radova na bazi brižljive kalkulacije od strane izvođača radova ili obrtnika. Bitno prekoračenje kalkuliranih troškova daje za pravo investitoru da može raskinuti ugovor ili umjesto toga podnijeti zahtjev za naknadu štete. Izvođač radova ili obrtnik mora odmah izvijestiti investitora o prekoračenju troškova.

Troškovnik je dokument u kojem su po stavkama opisani radovi koji se izvode, materijali i uvjeti iz kojih i po kojima se ti radovi izvode, i sl...

Svaka stavka troškovnika sadrži Opis stavke, Jedinicu mjere, Količinu i Jediničnu cijenu. Na osnovi umnoška Količine i Jediničnih cijena, dobiva se Ukupni iznos pojedine stavke, a zbrajanjem Ukupnih iznosa stavaka dobivamo i vrijednost pojedinih vrsta radova.

Postoje ponudbeni troškovnici i troškovnici izvedenih radova.

• Ponudbeni troškovnik se piše prije nego su radovi počeli. U ponudbeni troškovnik poduzeća upisuju svoje cijene kako bi se mogla natjecati za dobivanje posla.

• Troškovnik izvedenih radova piše poduzeće koje je izvelo radove. U tom troškovniku piše sve što je izvedeno. On se sastoji od:

a) dogovorenih radova (oni koji su izvedeni i nalaze se u troškovniku ponude)

b) VTR-ova; vantroškovničkih radova (radovi koji su izvedeni a nisu bili predviđeni u troškovniku ponude), ako ih je bilo.

• Troškovnik vam može (trebao bi) izraditi projektant, jer je troškovnik, u principu, sastavni dio projekta.

• Troškovnik vam mogu izraditi i izvoditelji pojedinih radova. Oni troškovnik uglavnom izrađuju besplatno, ali tu je potrebno biti oprezan jer se opis stavke i količine itekako mogu zlorabiti.

• Troškovnik Vam možemo izraditi i mi. Cijena izrade troškovnika uključuje i izlazak na teren radi snimanja (izmjere) situacije i njegovu izradu.

STAVKE TROŠKOVNIKA GRAĐEVINSKIH RADOVA SA CIJENAMA

 1. Radovi rušenja i demontaže
 2. Zemljani radovi
 3. Zidarski radovi
 4. Tesarski radovi
 5. Armirački radovi
 6. Betonski i armiranobetonski radovi
 7. Krovopokrivački radovi
 8. Instalacije vodovoda i kanalizacije
 9. Elektroinstalaterski radovi
 10. Limarski radovi
 11. Gips-kartonski radovi
 12. Izolaterski radovi
 13. Keramičarski radovi
 14. Kamenorezački radovic cijene
 15. Podopolagački radovi
 16. Parketarski radovi 
 17. Bravarski radovi
 18. Stolarski radovi
 19. Fasaderski radovi
 20. Foto: tph-bausysteme.com