Ulaz za korisnike

Cilindrične brave

Cilindrične brave

Profilni cilinder (cilinder sigurnosne brave) - Brava s profilnim cilindrom sprečava da provalnik u najkraćem vremenskom razdoblju dospije do ulaznih vrata. Profilni cilinder je integriran u bravu i osigurava pomoću takozvanih pristupnih klinova.To su štiftovi različitih dužina, koji odgovaraju zupcima odgovarajućeg ključa. Kvalitetni cilndri imaju između 12 i 15 takvih štiftova.

Cilindri sa zaštitom od izvlačenja jezgre sprečavaju vađenje brave pomoću kliješta. Profilni cilinder ne smije stršati i mora biti osiguran rozetom, koji se vijcima učvršćuje s unutarnje strane.

Sigurnost od provale se dodatno postiže cilindrima koji su osigurani od bušenja.

Klasa Objašnjenje
Klasa 1 Za nevažna unutarnja vrata, bez sigurnosne kartice za naknadnu izradu ključeva
Klasa 2 Tri minuta otpora / zaštite od provalničkog alata - 30000 različitih zaključavanja
Klasa 3 Šest minuta otpora od provalničkih alata - 100000 različitih zatvaranja
VdS klasa A Deset minuta otpora od provalničkog alata - 30000 različitih zatvaranja
VdS klasa B Trideset minuta otpora od provalničkog alata - 100000 različitih zatvaranja. Foto: Hora