Ulaz za korisnike

11. hrvatski seminar o tlačnoj opremi

11. hrvatski seminar o tlačnoj opremi
 
11. hrvatski seminar o tlačnoj opremi
Prvi hrvatski seminar o tlačnoj opremi održan je 2004. godine u Zagrebu i odmah je privukao veliku pozornost stručne javnosti. U godinama koje su uslijedile zanimanje za Seminar je raslo, ponajviše zbog brojnih problema koji postoje u području opreme pod tlakom, a koji svi proizlaze iz nužnosti usklađivanja cjelokupnog hrvatskog tehničkog zakonodavstva s europskim, odnosno pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

Seminar je zamišljen kao mjesto za okupljanje i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja svih koji na neki način u obavljanju svojih svakodnevnih poslova dolaze u vezu s opremom pod tlakom (npr. plinovodima, naftovodima i raznim drugim cjevovodima, spremnicima i bocama za plinove itd) kao što su stručnjaci iz projektantskih, inženjerskih, konzultantskih, izvođačkih, ispitivačkih i certifikacijskih tvrtki, znanstvenici, istraživači i studenti visokoškolskih ustanova, dužnosnici nadležnih državnih i inspekcijskih tijela i ustanova, predstavnici proizvođača i trgovaca opreme pod tlakom iz Hrvatske i susjednih zemalja te mnogi drugi.

Na 11. hrvatskom seminaru o tlačnoj opremi naglasak će, između ostalog, biti i na sljedećim temama:

Europska Direktiva o opremi pod tlakom (PED) i njezin vodić ('Guideline') za pojašnjenje i tumačenje određenih pojmova sigurnosni uređaji za zaštitu od prekomjernog tlaka kako ih daju EN ISO 4126, EN 14 129, EN 14 071, EN 13 445 te M.E0.060 i M.E2170, a odnose se na nove ventile sigurnosti i njihov proračun provjera boca za ukapljeni naftni plin prije punjenja te tijekom i nakon njega prema EN 1439 određivanje protočnog kapaciteta za ventile sigurnosti za spremnike za UNP pregled i ponovno potvrđivanje podzemnih i nadzemnih spremnika za UNP kako ih vidi europska regulativa te EN 12 818, EN 12 819, EN 12 820 i EN 13 109 teletest - novi način ispitivanja cjevovoda i kako on radi europska Direktiva o pokretnoj opremi pod tlakom (TPED) i međunarodni propisi o prijevozu opasnih tvari (ADR/RID) periodički pregledi opreme pod tlakom i pravilnik iz tog područja.

Napomena:

HESO Nositelj programa stručnog usavršavanja je Hrvatska stručno-znanstvena udruga za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO), a osobe koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva te su obveznici stručnog usavršavanja svojom prisutnošću na Seminaru ostvaruju bodove sukladno Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/2008, 141/2009 i 2/2014).

Obveznici stručnog usavršavanja svojom prisutnošću na Seminaru ostvaruju ukupno osam bodova, od čega četiri boda iz regulative

www.em.com.hr/tlacna_oprema/naslovna

Materijali

 • Ideje za uređenje interijera - Slika 1

  Ideje za uređenje interijera - Slika 1

 • Ideje za uređenje interijera - Slika 2

  Ideje za uređenje interijera - Slika 2

 • Ideje za uređenje interijera - Slika 3

  Ideje za uređenje interijera - Slika 3

 • Ideje za uređenje interijera - Slika 4

  Ideje za uređenje interijera - Slika 4

 • Ideje za uređenje interijera - Slika 5

  Ideje za uređenje interijera - Slika 5

 • Ideje za uređenje interijera - Slika 6

  Ideje za uređenje interijera - Slika 6

 • Ideje za uređenje interijera - Slika 7

  Ideje za uređenje interijera - Slika 7

 • Ideje za uređenje interijera - Slika 8

  Ideje za uređenje interijera - Slika 8