Ulaz za korisnike

2. hrvatski seminar o pasivnoj kući za profesionalce u graditeljstvu

|
2. hrvatski seminar o pasivnoj kući za profesionalce u graditeljstvu
 
2. hrvatski seminar o pasivnoj kući za profesionalce u graditeljstvu
2. hrvatski seminar o pasivnoj kući za profesionalce u graditeljstvu

Nova Galerija Zagreb, Zagrebačka avenija 104

Seminar: 10. i 11. lipnja 2010. Stručni obilazak: 12. lipnja

STAMBENE ZGRADE

Okvir za organizaciju seminara, radionica i stručnog obilaska

Uvod

Seminar je osnovni edukacijski tečaj o pasivnoj kući, kojega organizira lokalni partner u projektu PASS-NET Europske Unije. To je dvodnevni seminar s (eventualnim) jednodnevnim studijskim putovanjem ili stručnim obilaskom koji je namijenjen profesionalcima u graditeljstvu uključujući arhitekte, građevinare, strojare, elektrotehničare, tehnologe, predstavnike - zastupnike građevinskih tvrtki, proizvođače građevinskih komponenti (npr.: proizvođači vrata i prozora, materijala i sustava toplinske izolacije i sl.), akademske predavače, menadžere, investitore, energetičare u orgnizacijama i institucijama državne, županijske i lokalne uprave te izvoditeljima.

Seminar je dvodnevni i sastoji se od:

teorijskih postavki o međunarodnim kriterijima za pasivne kuće, uključujući regionalne / lokalne prilagodbe kriterija i regulative uvodnog tečaja o alatu za dizajn i izračun potrošnje energije pasivne kuće, Paket za planiranje pasivne kuće (PHPP ili sl.) i nacionalne metode izračuna prezentacija regionalnih izgrađenih primjera

Seminari će biti organizirani u obliku dijaloga, tako da se nakon svakog izlaganja od 20 min, 10 min koristi za razgovor između sudionika. Važno je da sudionici razumiju svoje uloge u procesu integralnog planiranja i izgradnje pasivne kuće.

Pitanja kao: “Što pasivne kuće razlikuje od "standardne" kuće, u fazi planiranja i izgradnje” će se istražiti. Organizacija seminara u obliku dijaloga omogućuje aktivno sudjelovanje polaznika u seminaru, kao i razmjenu kontakata među sudionicima. Nadalje, iskustva iz "standardnih" projekata, posebice iz kritične faze, ako postanu tema za vrijeme seminara, mogu doprinijeti izbjegavanju sličnih problema u projektu i izvedbi pasivne kuće što može biti vrlo važno kako bi se razni mogući problemi pravovremeno izbjegli.

Seminari će se organizirati više puta u godini ovisno o interesu, a moguće ih je održati i u drugim gradovima Hrvatske za minimalno 35 polaznika.

Seminar se boduje u sustavu Stalnog stručnog usavršavanja (SSU) Hrvatske komore arhitekata (HKA) s ukupno 6 bodova od čega s dva boda iz regulative (br. odobrenja 033-10).

Polaznici će dobiti i posebnu potvrdu o pohađanju seminara.

Prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh.

Voditelj PASS-NET EU (IEE) projekta za Hrvatsku

Materijali