Ulaz za korisnike

211 zahtjeva za uređenje fasada

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

OSIJEK - Obnova gradskih pročelja uz financijsku potporu Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka kreditima Privredne banke očito je naišla na dobar odjek među suvlasnicima višestambenih zgrada.

Prema riječima vršiteljice dužnosti pročelnice Upravnog odjela za stambeno-komunalno gospodarstvo i promet Đurđice Krahulec, do sada je Zavodu za stanovanje, koji upravlja većim dijelom stambenih jedinica u Osijeku, podneseno 211 zahtjeva za kreditiranje. Odaziv je toliki jer se radi o jedinstvenom kreditu u Hrvatskoj, navodi Krahulec, čiji je jedini instrument osiguranja račun za pričuvu za održavanje zgrade i njezino redovito plaćanje. Tim se kreditima može, osim pročelja, financirati sanacija krovova, prilagođavanje dizala ili zamjena starih novima, a može se koristiti i za toplinske stanice sustava centralnog grijanja. - Krediti se odobravaju na deset godina, uz promjenjivu kamatnu stopu, koja trenutačno za vlasnike stanova iznosi 1,5 posto. Cijeli je smisao ove kreditne linije, koju su inicirali Grad i Županija, u tome da je znatno olakšan postupak dobivanja kredita jer nisu potrebni jamci, hipoteka, a ne plaća se ni naknada za obradu kredita niti je potreban udjel ili polica životnog osiguranja. Kredit je specifičan i po tome što u proceduri njegove realizacije krajnji korisnik ni u jednom trenutku ne mora posjetiti banku. Naime, sav posao za njega odradit će Zavod za stanovanje kao upravitelj nekretnine. Vlasnici stanova u pravilu nisu stručne osobe i kao takve oni nemaju obvezu ishoditi bilo kakve dozvole od nadležnih institucija, nego to za njih obavlja upravitelj zgrade ili izvođač radova - objašnjava Krahulec. Za popravak pročelja višekatnica nužna je skela koja se postavlja na javnu površinu, a za to je potrebno podnijeti zahtjev za montažu Upravnom odjelu za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet Grada Osijeka, koji izdaje rješenje s definiranim uvjetima i načinom postavljanja skele, rokom valjanosti odobrenja... Nakon završetka radova, naravno, javnu površinu valja vratiti u stanje kakvo je bilo prije početka radova, dakle, treba sanirati oštećenja na javnim površinama nastala tijekom radova. Ista je situacija i sa zelenilom oko zgrade koja se uređuje. Ako je, navodi Krahulec, stablo oštećeno tijekom radova, odnosno ako je stablo manje oštećeno, mora se dovesti u ispravno stanje, a ako je oštećenje većih razmjera, trošak snosi onaj tko je oštetio stabla. U tom se slučaju mora ukloniti stradalo stablo i posaditi novo. Za te je poslove nadležan Unikom, kao i u slučajevima kada je stablo suho ili trulo pa time i opasno za ljude, na koje može pasti. Autor: D.PEJIĆ Izvor: www.Glas-Slavonije.hr

Materijali