Ulaz za korisnike

35. Međunarodna ljetna škola arhitekture u Motovunu

Foto: Ljubomir Miščević, red. prof Studijskog centra i Međunarodne ljetne škole arhitekture u Motovunu
 
Foto: Ljubomir Miščević, red. prof Studijskog centra i Međunarodne ljetne škole arhitekture u Motovunu
4–11. kolovoza 2016.

35. Međunarodna ljetna škola arhitekture u Motovunu

Međunarodna ljetna škola arhitekture slijedi kontinuirano razvijati suradnju generacija studenata i nastavnika pod kreativnim geslom „Tradicija, kreativnost i održivost”, koja se održava 35. godinu zaredom u Motovunu, u Studijskom centru Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Škola je polučila mnogim sjajnim rješenjima s vrlo složenim zadacima revitalizacije i novogradnje na prostoru gotovo cijele Istre. Prema stručnoj i javnoj domaćoj, ali i međunarodnoj kritici rješenja su ocijenjena vrlo visokim ocjenama.

Istra obiluje prostornim i prirodnim resursima: ima nacionalni park, zaštićene prirodne cjeline i vrijednu spomeničku graditeljsku baštinu. U tom prostoru se razvija već tridesetpet godina međunarodna suradnja i mobilnost, dragocjena razmjena iskustava i kreativnih ideja poglavito između arhitektonskih škola, ali i interdisciplinarno sudjelovanjem kompatibilnih škola – profesija. U novije vrijeme se Škola arhitekture u Motovunu, odnosno kolegij vrednuje i u okviru bolonjskog sustava.

Na poticaj hrvatske Vlade Međunarodna ljetna škola arhitekture od 2001. sudjeluje u radu Međunarodne ljetne radionice Arhitektura fortifikacija Brijuni pod vodstvom kolegice Zofije Mavar iz Ministarstva kulture. Radionica je kroz godine uspijela potaknuti domaću i međunarodnu suradnju uključivanjem u sudjelovanje više od deset fakulteta i drugih institucija.
U Multimedijalnom centru LUKA u Puli, u suradnji s Društvom arhitekata Istre (DAI-SAI), kontinuirano se više od deset godina tijekom programa održava izložba radova prethodne generacije studenata Međunarodne ljetne škole arhitekture i Međunarodne ljetne radionice.

Škola teorijski i tematski obrađuje tradicijsku gradnju kažuna, kuća i štancija, srednjovjekovnih urbanih jezgri, kao i povijesne infrastrukture rudnika, srednjovjekovnih i novovjekih fortifikacija, plovnih putova i željeznice, sve do
suvremene inteligentne i održive urbane infrastrukture. Za projektne zadatke prenamjene u različite višenamjenske sadržaje iznimno su inspiratvni i motivirajući artificijelni podzemni prostori, kao što je rudnik ugljena u Labinu s tunelima do Raše i Plomina, podzemni i površinski kamenolomi u Kanfanaru, sustav novovjekih fortifikacija Brijuni – Pula, paralelan podzemni grad sklonišnih tunela i dvorana u Puli, tunel na nekadašnjoj uskotračnoj pruzi Parenzana itd. U okviru Međunarodne ljetne škole kontinuirano se već petnaestak godina istražuju i mapiraju projektni zadaci koji imaju za cilj otvoriti nove projekte koji će služiti namjenski za različite svrhe. Ove su godine nadzemne i podzemne interpolacije glavna tema Međunarodne ljetne škole arhitekture. Programom je predviđeno održavanje projektantske radionice, dvadesetak predavanja te završne izložbe i javne prezentacije studentskih radova na glavnom gradskom trgu ispred Studijskog centra. Tradicionalno se organizira jednodnevni stručni obilazak Istre koji završava otvorenjem izložbe radova prethodne generacije studenata.

Kao dodatne aktivnosti održavaju se seminari o temama kao što su energetski visokoučinkovita i održiva novogradnja i obnova pojedinih zgrada, urbanih cjelina i regije, održivost, prostorno planiranje, zaštita graditeljskog nasljeđa itd., a koji se većim dijelom uklapaju u program Škole i potiču interakciju studenata i sudionika stručnjaka.

U ovogodišnju obljetničku 35. Međunarodnu ljetnu školu arhitekture pozvani su većinom predavači profesori arhitekti koji su sudjelovali i prethodnih godina. Pozvani domaći predavači su Branko Kincl, Nenad Fabijanić, Ivan Crnković, Nikola Polak, Berislav Iskra, Boris Morsan, Ljubomir Miščević, Nenad Lipovac, Ranko Bon i drugi. Pozvani međunarodni predavači su Ron Kato i Peter Levar (Vancouver), Antonio Monaco (Venecija), Giuseppe Ballestini (Padova), Luca Maria Francesco Fabris (Milano), Giovanni Corbellini (Trst), Gerald Gaigg (Innsbruck), Hans-Peter Glucker (Darmstadt), Robert Schild (Beč, Aachen), Tadej Glažar, Jaka Bonča, Lučka Ažman Momirski, Manja Kitek Kuzman i drugi (Ljubljana), Saša Bradić (Beč), Sanela Klarić (Sarajevo), Maja Roso Popovac (Mostar), Eva Vaništa Lazarević (Beograd), Rifat Alihodžić (Podgorica) i drugi. Pozvani su da aktivno sudjeluju i sljedeći višegodišnji, kao i novi sudionici i suorganizatori radionica: Sanja Bencetić, Zlatko Kapetanović, Stipe Brčić, Feđa Vukić i drugi (Studij dizajna, Arhitektonski fakultet u Zagrebu), Lidija Ivanda (Akademija dramske umjetnosti, Zagreb) te kolege s Građevinskog i Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu 30. Međunarodne ljetne škole arhitekture u Motovunu 2011. godine kolege s Geodetskog fakulteta su izradili 360-stupanjski panoramski virtualni snimak sudionika korištenjem 3D terestričkog laserskog skenera i prostorne videoanimacije trga. Ove godine je predviđeno snimanje dronom s kamerom visoke rezolucije.

Kontakt: www.arhitekt.hr miscevic@arhitekt.hr

Materijali