Ulaz za korisnike

4 aspekta proizvodnje peleta u RH

|
proizvodnje peleta u RH
 
proizvodnje peleta u RH
proizvodnje peleta u RH

Ravnomjeran regionalni razvoj

- prikupljanje biomase ljudi na područjima gdje nema mogućnosti za zapošljavanje na drugim razinama i ostvarivanje prihoda iz kojih mogu živjeti i svojom potrošnjom doprinose razvoju drugih djelatnosti na području na kojem žive

ekološki

- bio masa truljenjem u prirodi oslobađa onoliko CO2 koliko je svojim razvojem vezala,potpomaže pojave „kiselih kiša“ prikupljanjem biomase ove se pojave eliminiraju ili svode na najmanju moguću mjeru

energetski

- 2 kg peleta mijenja 1 l lož ulja, uz isti komoditet i automatizaciju upotrebe 2 kg peleta = 1,66 kn 1 l ulja = 4,5 kn 1 m3 plin =2,508 kn

ekonomski

- pelete su domaći proizvod, od domaće sirovine, upotreba peleta zamjenjuje uvoz fosilnih goriva , uravnotežuje platni deficit, zapošljava ljude koji prihodom od aktivnosti u ovom lancu povećavaju opću potrošnju, u svakom koraku aktivnosti postoji PDV, podmiruju se i druge obveze iz radnog odnosa, pune se državni, županijski, lokalni proračuni--- svaki element ovoga kruga ima veliko opravdanje

1.PRIMJENA =1 korak

- kotlovnice na lož ulje zamijeniti s peletama - najbrža i najveća ušteda uz sva ova 4 aspekta

1.primjer: HEP Osijek troši godišnje 35.000 t mazuta 35.000 t mazuta = cca 130.000.000HRK 80.000 t peleta = cca 80.000.000 HRK razlika=50.000.000HRK

2. primjer: kotlovnica u neboderu A.Starčevića Vinkovci ako bi se ušteda prevela na smanjenje troškova godišnje na stanovništvo - 1 toplana koja troši cca 2.000.000 HRK za lož ulje trošila bi 800.000 HRK u peletama efekt – jeftinije grijanje za korisnike – smanjenje cijene energenata za 60%

- zapošljavanje domaće radne snage - povećanje konkurentnosti HŠ i domaće drvne ind. - snižavanjem troškova grijanja oslobađaju se sredstva korisnika za drugu potrošnju i time potrebe razvoja drugih djelatnosti u lokalnoj zajednici

Županija Vukovarsko-srijemska

- potrošači u kojima se selektivno lako može uvesti grijanje na pelete - objekti javne namjene: - bolnice i Domovi zdravlja - škole i vrtići - zgrade uprave – županije, gradova, policija, HZZO, HV, HŠ, HV-oda - stambene zgrade - Domovi umirovljenika - Hotel - Novi potrošači- Vinkovački bazeni

potrošnja za grijanje bez individualne potrošnje cca 30.000.000 - ako bi se prešlo na grijanje peletama ušteda bi bila cca 10.000.000, bila bi i veća da cijena plina nije subvencionirana u Srbiji - 1m3 - cca 4 HRK u Hrvatskoj cca 2 HRK

1. efekt - ušteda - razliku novca možemo potrošiti na izgradnju škola, vrtića, cesta

2. efekt – zapošljavanje lokalne radne snage i kroz to povećavanje lokalnih proračuna i plus to razvoj drugih djelatnosti posebice uslužnih

3. efekt- ekološki – smanjenje emisija CO2 i drugih štetnih nusplinova za 30% - ako bi biomasa ostala u šumi imali bi cijelu emisiju CO2 i drgih plinova iz procesa truljenja biomase plus emisija iz goriva koja koristimo lož ulje ili plin. iznos koji je potreban za grijanje na pelete 20.000.000 HRK = cca 20.000 t peleta

- Za vrijednost peleta od 20.000.000 HRK proizvođač peleta svojim dobavljačima za sirovinu, energiju, svojim kooperantima, zaposlenicima, za poreze i doprinose, ....... namete isplati najmanje 18.000.000 HRK

- zatim kao ...., dobavljači, županije, lokalne zajednice većina toga proslijedi u svoju potrošnju i za podmirivanje svojih obveza i krug se vrti i do 20.000.000 troškova godišnje dobijemo vjerojatno 100.000.000 HRK novčanog toka, a u svakoj poziciji postoji PDV, komunalni doprinosi, lokalni doprinosi i svaka druga potrošnja. Da li je to malo za jednu ovakovu ili bilo koju drugu županiju.

Za ove iznose koje plaćamo za uvoz fosilnih goriva „Abramovići“ kupuju skupe igrače, i onda im se mi „kao“ divimo, za ove iznose na kraju krajeva da uložimo i u nogomet, jer. npr. sa proračunom od recimo 10.000.000 HRK,efekat ovakovih aktivnosti i ovakovog ponašanja kada najmanje svih 20.000.000 troškova ostane u našoj županiji jedan hrvatski prvoligaš može igrati zapaženu ulogu i izvan granica RH. Ovo bi bila najbolja pomoć samima sebi i i sigurno jedan inicijator za pozitivne promjene u društvu i ekonomiji RH, svakako ne preko noći, ali u relativno kratkom razdoblju

Izvor: www.spacva.hr

Materijali