Ulaz za korisnike

7. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI

|
7. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
 
7. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI
7. HRVATSKI SEMINAR O TLAČNOJ OPREMI koji će se održati u Velikoj kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, 20. svibnja 2010. S početkom u 9:30sati.

Treba spomenuti kako se u listopadu 2009. navršila godina dana otkako su svi potrebni podzakonski akti stupili na snagu što je omogućilo početak primjene europskog tehničkog zakonodavstva iz područja opreme pod tlakom kao hrvatskog zakonodavstva. Time su izjednačeni bitni zahtjevi koji se postavljaju za konstrukciju, proizvodnju i stavljanje na tržište za stabilnu opremu pod tlakom s onima u Europskoj uniji. Periodika za to područje ostala je u tzv. nacionalnoj domeni, kao što je u članicama EU-a. Područje pokretne opreme pod tlakom posve je izjednačeno u pogledu konstrukcije, proizvodnje, stavljanja na tržište, ocjene sukladnosti i ponovne ocjene sukladnosti te periodičkih pregleda s onime u EU-u, što se odnosi i na aerosolne raspršivače. Isto tako, ovlašteno je i prvo tijelo za ocjenu sukladnosti stabilne i pokretne opreme pod tlakom, a s radom je započela Agencija za opremu pod tlakom za područje periodičkih pregleda stabilne opreme pod tlakom i ovlaštene treće strane za nerazorna ispitivanja i zavarivanje. Uz to, doneseni su i podzakonski propisi koji reguliraju područje opreme pod tlakom u prijelaznom razdoblju i objavljeni su Naputci za primjenu pravilnika.

Sve navedeno, otvara prostora za zanimljiva predavanja i nove korisne informacije koje će se moći čuti u okviru predavanja uvaženih hrvatskih stručnjaka iz područja opreme pod tlakom.

Organizator 7. HRVATSKOG SEMINARA O TLAČNOJ OPREMI JE tvrtka ENERGETIKA MARKETING iz Zagreba, dok su SUORGANIZATORI:

• MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

• AGENCIJA ZA OPREMU POD TLAKOM

• HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA

• HRVATSKI ZAVOD ZA NORME

• FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

PROGRAM 7. HRVATSKOG SEMINARA O TLAČNOJ OPREMI:

8:00 - 9:30 :: prijava sudionika

9:30 - 10:00 :: pozdravni govori organizatora i suorganizatora

10:00 - 10:20 :: Izmjene u propisima iz područja opreme pod tlakom (Nevenka ZRINSKI LOVRIĆ, dipl. oec., Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Zagreb)

10:20 - 10:40 :: Potreba za usklađivanjem zahtjeva za opremu pod tlakom u projektnoj dokumentaciji (prof. dr. sc. Srećko ŠVAIĆ, dipl. ing., Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb)

10:40 - 11:00 :: Prvi pregled i pregled prije ponovnog puštanja opreme pod tlakom u rad kao osnova za stavljanje u uporabu (Ante DIZDAR, dipl. ing., Agencija za opremu pod tlakom, Zagreb)

11:00 - 11:30 :: pauza

11:30 - 11:50 :: Iskustva stečena pri akreditaciji pravnih i fizičkih osoba u području ocjenjivanja sukladnosti tlačne opreme (Vladimir MUCKO, dipl. ing., Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb)

11:50 - 12:10 :: Novosti iz Hrvatskog zavoda za norme (Tatjana BRICA ŽILIĆ, dipl. ing., Hrvatski zavod za norme, Zagreb)

12:10 - 12:30 :: Opseg i sadržaj dokumentacije za opremu pod tlakom u glavnom projektu (Milivoj DRUSANY, dipl. ing., Inženjering za naftu i plin d.o.o., Zagreb)

12:30 - 13:00 :: pauza

13:00 - 13:20 :: Praktična primjena Pravilnika za pokretnu tlačnu opremu (NN 126/2008) (Zoran SMOLJO, ing., TÜV Croatia d.o.o., Slavonski Brod)

13:20 - 13:40 :: Numerička analiza tankostijene čelične boce za ukapljeni naftni plin (prof. dr. sc. Zdenko TONKOVIĆ, dipl. ing., prof. dr. sc. Jurica SORIĆ, dipl. ing. i Eduard MARENIĆ, dipl. ing., Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb)

13:40 - 14:00 :: Transportna ponovno punjiva zavarena lagana čelična boca za propan-butan Drago GALIĆ, dipl. ing., Goran VUKSANOVIĆ, dipl. ing. i Tomislav KVESIĆ, dipl. ing., Đuro Đaković Zavarene posude d.d., Slavonski Brod)

14:00 - 14:20 :: Ventili sigurnosti (prof. dr. sc. Mladen ANDRASSY, dipl. ing., Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb)

14:20 - 14:40 :: Izrada debelostijene tlačne opreme od limova (mr. sc. Frane NOVAK, dipl. ing., INA - Industrija nafte d.d., Zagreb)

14:40 - 15:15 :: diskusija i završna riječ organizatora

S poštovanjem,

Antonia HOHNJEC Voditeljica Odjela za odnose s javnošću

--- ENERGETIKA MARKETING

HR–10 000 Zagreb, Sokolska 25

tel: 01/ 377 12 56 /116

fax: 01/ 377 24 29

mob:099-212-65-68

mail: ege@ege.hrhttp://www.em.com.hr/ http://www.energetika-net.hr/

Materijali