Ulaz za korisnike

Adaptacija starog stambenog prostora

Adaptacija starog stambenog prostora
 
Adaptacija starog stambenog prostora
Adaptacija starog stana

Gradnja ili adaptacija prostora za stanovanje veliki je i ozbiljan posao. Ugovoreni odnos uobičajen je oblik gospodarske komunikacije i treba ga preporučiti i u graditeljstvu. Stoga je s izvođačem radova najbolje sklopiti ugovor u kojem su definirani radovi, njihova cijena, kvaliteta i rokovi, garancija kvalitete za razuman rok uporabe te način obračuna, isplata i nadzor.

Prema istraživanjima koje je provela tvrtka Centar nekretnina, a koje je objavljeno u tisku početkom godine, pokazalo se da su naši građani u želji za poboljšanjem svoga stambenog prostora u posljednjih 5 godina krenuli uveliko u adaptacije. Naime, oko 77% stanovnika koji žive u urbanim područjima, dakle gradskim i prigradskim naseljima, a koje je bilo kontaktirano u ovoj specifičnoj anketi posegnulo je za adaptacijom stana ili kuće. Rezultati su to istraživanja koje je zatražilo i dobilo odgovore od 2400 upitanih stanovnika koji danas žive u stanu u stambenoj zgradi, a čija je prosječna starost 33,6 godina. Otprilike može se reći da su to stanovi kakve posvuda po Novom Zagrebu nailazimo u stambenim četvrtima Siget, Travno, Zapruđe, Utrine, Sloboština, Travno ili Dugave, dakle one koje su građene početkom 60-tih i 70-tih godina prošlog stoljeća i čija je prosječna starost 34,7 godina.

Osim promjene izgleda prostora radovi su na adaptaciji bili nužni i radi dotrajalih instalacija (27%) te radi loših i po život opasnih električnih instalacija. Većina, njih čak 54% radove je prepustilo majstorima odnosno tvrtkama koje se bave održavanjem i adaptacijom prostora, a ne rođecima i prijateljima koji su to odradili u fušu. Račun za obavljene radove izdan im je u 23% slučajeva. Većina vlasnika stanova koji su adaptirani po njihovim željama račun, kako sami kažu, nisu niti tražili, nadajući se tako nešto povoljnijoj cijeni adaptacije. Oko 6% zatražilo je račun na kraju radova, no nisu ga mogli dobiti niti nakon nekoliko pokušaja.

Ova priča otvara dvojbu kako i na koji način učinkovito sanirati postojeći stambeni prostor, bez razlike da li se radi o kući koju treba adaptirati ili o starome i dotrajalom stanu u zgradi koji treba urediti.

Probleme treba detektirati što prije

Adaptacija starog stambenog prostora nije tek mali zahvat koji se može riješiti u toku jednog ili dvaju popodneva. Adaptacija često predstavlja ozbiljan i zahtjevan pothvat i često ga je teže izvesti nego započeti s novom gradnjom. Osim toga svaka obitelj ima i specifične stambene potrebe pa i to treba uzeti u obzir. Adaptacija stana u zgradi ili stare kuće koja je građena često i prije mnogo desetaka godina ima svoje zakonitosti. Što prije spoznamo moguće probleme pri adaptaciji to bolje za nas. No, pođimo redom.

Možemo nabrojati neke od karakterističnih dilema kada se govori o staroj gradnji, gradnji kojoj je neophodna adaptacija. Na primjer, pitanje ukupnog ambijenta i okoline u kojoj se stan ili kuća nalazi, oblik pročelja, veličina prozora i vrata, njihova izvedba, krovište (oblik i izvedba, odabir materijala), stubište, pogled s balkona, vrt, okućnica…i još mnogo toga.

Što očekujemo od takve kuće ili stana u zgradi, hoćemo li novim uređenjem moći ispuniti svoj san o domu po vlastitom ukusu? Hoćemo li moći adaptirati stari stambeni prostor i djelomično ga promijeniti kako bi ga učinili udobnim za život u vremenu u kojemu se nalazimo?

 Snimiti stanje na terenu, dakle dobro pregledati cijelu stambenu problematiku poseban je i vrlo specifičan posao koji najčešće dobro mogu obaviti samo stručnjaci, graditelji koji imaju iskustva upravo na poslovima u takvim objektima. Oni se najčešće služe listama radova koje treba provjeriti i materijala koje treba pregledati kako bi registrirali probleme koje ta kuća ili stan ima danas i kakve bi mogla imati u budućnosti. Procjena koju treba dati od izuzetne je važnosti za ukupnu ocjenu o kvaliteti prostora i njegovoj eventualnoj dotrajalosti i nefunkcionalnosti kako bi se mogao napraviti kvalitetan plan obnove i procjena troškova adaptacije.

Kada se radi o kući sama adaptacija ovisiti će o ukupnom stanju kuće koju treba prilagoditi današnjem načinu života, navikama i potrebama današnjeg čovjeka, a koje nekadašnji vlasnici nisu imali u vremenu u kojem su živjeli i u kojem je kuća sagrađena. Treba vidjeti, na primjer da li je drvena konstrukcija krova zdrava i da li je pokrov u redu, prokišnjava li krov pri naletu velikih kiša, kakvo je prozračivanje i da li se nešto događa pri vjetrovitom vremenu? Zatim, u kakvom su stanju zidovi, kako oni vanjski tako i oni unutarnji, da li pucaju, da li je došlo do slijeganja i kakvi su popravci potrebni? Da li su vanjski zidovi izolirani i što je potrebno da ih se dodatno učini toplinski efikasnijim? U kakvom su stanju prozori, da li je vlaga oštetila njihovu konstrukciju, mogu li se adaptirati i ostakliti sa staklima koji smanjuju gubitke topline ili je potrebno mijenjati cijele stijene? Ima li sličnih po izgledu i veličini na tržištu? U kakvom je stanju podrum, ima li plijesni i slično, jesu li zidovi vlažni? U kojem su stanju instalacije, kakve su mogućnosti nadogradnje?

Slično je i sa stanovima u nekada novim, a danas dotrajalim zgradama za koje energetska efikasnost i izolacija materijala nije bila predmetom ikakve rasprave. Dotrajali zidovi, pregradni često od siporeksa, instalacije vodovodne i kanalizacijske koje se „čuju“ pri svakoj malo jačoj kiši, ili električne instalacije koje su dimemnzionirane u vrijeme kada je tek radio ili tv bio dodatni uređaj u sobi, sve su to manji ili veći problemi na koje nailazimo pri planiranju adaptacije. Kako započeti sa popravcima i da li se oni uopće isplate, ne ulazimo li nepripremljeni u zonu sumraka sa nepoznatim rezultatom obnove i nezavidnom financijskom računicom?

Odgovori na ova pitanja omogućiti će tek valjana procjena o stanju građevine i ocjenu njene tržišne vrijednosti. Također, ta procjena će dati i odgovore na pitanja komfora koji se očekuje od današnjeg stambenog prostora, mogućnosti instaliranja ukupne opreme, ugradnje uređaja za izvedbu zahtjevnije kupaonice npr., instalacija kontroliranog grijanja i hlađenja i sl. Tek tada, kada se sagleda ukupno stanje u prostoru može se razmisliti o eventualnoj adaptaciji, pronalaženju pogodnog izvođača, kupovini nove opreme i sl. No, prije svega potrebno je potražiti savjet stručnjaka.

Renoviranje ponekad zahtjevnije od novogradnje

Arhitekti nerado projektiraju projekte adaptacije. Osim bezbrojnih problema oko instalacija i projektni zadaci su skučeni i već unaprijed određeni. To predstavlja oblikovno ograničenje i potrebu za mnogim kompromisima. No, ništa nije nemoguće. Uz stručnu pomoć arhitekte moguće je staru gradnju tako dotjerati da ona i u novom ruhu zablista kao u svome početku. No, uvjet je da se u startu predoče sve želje i potrebe kako bi funkcionalnost novog doma u konačnici došla do izražaja. Pitati treba arhitekte još prije kupovine stare gradnje kakve su mogućnosti adaptacije i kolike su mogućnosti preinake?

Prava je umjetnost pronaći prave osobe za specifičan posao adaptacije. Niti su svi arhitekti sposobni učiniti kvalitetan pomak u postojećem prostoru, niti se svi graditelji znaju nositi s problemom rekonstrukcije i adaptacije. Tu mogu pomoći reference pojedinih arhitekata i graditelja i poslovi koje su do sada obavili. Na temelju te spoznaje moguće je odabrati specijalistu koji će znati iz ružnog pačeta napraviti princezu i staroj gradnji udahnuti duh novog vremena.

Mnogo je različitih detalja koje profesionalci u startu imaju u vidu, a investitori ne. Stoga je angažman stručne osobe - arhitekta još u početnoj fazi uvijek bolji potez od ispravljanja grešaka u hodu. Osim toga, u poslu se ljudi dobro upoznaju, preporuke iz stručnih krugova uvijek su bolje od preporuka rodbine i prijatelja.

Ugovorni odnos, kontrola i obračun radova

Konkurentnost u građevini također je jedan od bitnih faktora odluke. Cijene su različite i treba kontaktirati više osoba. Varijantu više treba tražiti kada se radi o arhitektima, a posebice kada se radi o izvođačima.

Stručnjaci stoga savjetuju, za posao adaptacije treba angažirati obrtnika ili tvrtku specijaliziranu i registriranu upravo za takvu vrstu radova. Preporuka će dobro doći, a nije naodmet pogledati i već obavljene radove potencijalnog izvođača radova na nekoj od dostupnih lokacija, naravno ukoliko je to moguće. Već spomenuta konkurencija u građevini predstavlja bitan faktor odlučivanja. Ponude sa više strana donose beneficije investitorima u pogledu cijene, a nerijetko i kvalitete.

Također, važno je imati projekt, još važnije kvalitetan troškovnik. Ako ga bude izrađivao izvođač može se dogoditi da u njemu budu i neki radovi koji nisu neophodni, a dobro se mogu naplatiti. Količine iz njega treba dobro provjeriti. Arhitektonski biroi koji imaju iza sebe poslove projektiranja adaptacija znaju konzultirati i dizajnere unutarnjeg uređenja. Investitor tako može od samog početka jasnije definirati očekivani izgled svog novog doma.

Gradnja ili adaptacija prostora za stanovanje veliki je i ozbiljan posao. Ugovoreni odnos uobičajen je oblik gospodarske komunikacije, preporučiti ga treba zasigurno i u graditeljstvu. Stoga je s izvođačem radova najbolje sklopiti ugovor u kojem su definirani radovi, njihova cijena, kvaliteta i rokovi, garancija kvalitete za razuman rok uporabe te način obračuna, isplata i nadzor. Kontrola radova najbolja je prevencija kasnijih eventualnih problema oko kvalitete, nadzor treba povjeriti stručnoj i ovlaštenoj osobi, a isplatu vršiti u obrocima.

To će građevinskom poduzetniku ili tvrtki - izvođaču omogućiti normalno poslovanje i stalnu dopremu potrebnog materijala sa skladišta, a investitoru sigurnost da je isplaćeno doista i korektno odrađeno.

www.masmedia.hr

Materijali