Ulaz za korisnike

Adriatic Wood Days

|
Foto: Drvni Klaster
 
Foto: Drvni Klaster
3.-4. prosinca 2018. Dubrovnik, Hrvatska Sheraton Riviera Hotel

Adriatic Wood Days (AWD) čine četiri tematski povezane, ali programski odvojene konferencije na temu šumarstva, prerade drva, gradnje drvom, energije iz drva i kreativnih industrija.


AWD omogućava sektorskim tvrtkama, njihovim vlasnicima i menadžerima iz zemalja jugoistočne Europe uvid u tržišna kretanja i prikazuje europske i svjetske trendove u povezanim podsektorima.

Tematski naglasci:

Trgovina drvom i marketing šumskih i drvnih proizvoda;
Gospodarenje šumama na otocima;
Opremanje hotelskih interijera i produkt dizajn i veća uporaba drva u graditeljstvu;
Budućnost biomase i OIE: Pozicija peleta i kogeneracija u EU direktivama


AWD osigurava interakciju nadležnih nacionalnih i EU službenika odgovornih za pripremu budućih politika i strategija te interesnih skupina, sektorskih asocijacija, klastera i nevladinog sektora, kako bi razmijenili korisne ideje i stručna mišljenja.

AWD daje uvid u postojeću tehnološku opremljenost sektora i pruža mogućnost dobavljačima tehnologija i usluga za predstavljanje inovativnih rješenja koja će povećati konkurentnost sektora.

AWD je najveći i najsveobuhvatniji sektorski event u ovom dijelu Europe, a sudionici će usvojiti zaključke i predložiti preporuke donositeljima sektorskih politika na nacionalnoj, regionalnoj kao i europskoj i globalnoj razini.

 Pogledajte video trailer
YouTube
Suorganizatori i partneri skupa su vodeća EU i domaća resorna tijela, asocijacije i znanstveno-istraživačke institucije.

Više informacija o cijelom događanju Adriatic Wood Days možete pronaći na www.adriatic-wd.com ili upitom na info@drvniklaster.hr.

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u programski dio skupa te iskoristite priliku za susret s interesnim skupinama i razmijenite korisne ideje i stručna mišljenja.

Prijavnicu preuzmite ovdje

S poštovanjem,

Marijan Kavran, direktor

T. +385 1 6329 111

M. +385 98 440 098

E. info@drvniklaster.hr

Materijali