Ulaz za korisnike

Adris poslovna zgrada

|
Adris poslovna zgrada
 
Adris poslovna zgrada
Igor Franić - Poslovna zgrada Adris

INFO

Raznolikost sadržaja i zatečeno mjerilo stvaraju osnovne okvire pri donošenju odluke o karakteru budućeg bloka. Zadržavanjem i mjestimičnim uvlačenjem pješačkih tokova oko građevine ostvaruje se tražena urbana funkcionalnost.

Elemente nove strukture čine:

 • podignuta platforma trga koja se prilagođava i prihvaća okolne situacije
 • horizontalno organizirane etaže radnih prostora, međusobno odvojene uokviruju prazninu kao dio vanjskog prostora koji pripada građevini i budućem radnom sadržaju.

  Posebna pozornost posvećena je organizaciji radnih, uredskih prostora. Pomak u kvaliteti ostvaruje se u prazninama, otvorenim prostorima s pogledom na sve strane, pristupačnim s gornjih i donjih „klasičnih“ etaža, koje na taj način postaju dio radne strukture. Otvorene etaže predstavljaju radne pejzaže, trgove, koje na opušten način transformiraju uredsku atmosferu soba, zidova, stolova u ambijent individualnoga ili grupnog rada drugačijih potencijala za nove kreacije.

  credits

 • Autor: Igor Franić
 • Suradnici: Tatjana Derenčinović, Andreja Dodig, Petar Reić, Simona Sović, Zorana Zdjelar
 • Lokacija: Jagićeva bb, Zagreb
 • Status: projekt
 • Godina projektiranja: 2007.
 • Investitor: Adris grupa
 • Površina parcele / Site area : 7064 m2
 • Površina tlocrta: 20558 m2
 • Fotografija: Studio za arhitekturu

  www.uha.hr

 • Materijali