Ulaz za korisnike

Agencije za posredovanje nekretninama

|
Agencije za posredovanje nekretninama
 
Agencije za posredovanje nekretninama
Kada je riječ o predviđanjima u kretanju cijena nekretnina, pad cijena u idućih godinu dana očekuje 46 posto ispitanih agencija (u 2009. ih je bilo 65 posto).

Isto toliko (46 posto) očekuje stagnaciju cijena (u 2009. ih je bilo 33 posto), dok svega 7 posto očekuje rast cijena nekretnina (takvih je u 2009. bilo 2 posto). Kako 'dišu' agencije za posredovanje nekretninama?

Cilj istraživanja je bio saznati kakva su razmišljanja agencija o trenutnom i budućem stanju na tržištu nekretnina

Tijekom ožujka ove godine, vodeći oglasnik za nekretnine u Hrvatskoj CentarNekretnina (www.CentarNekretnina.net) proveo je istraživanje o agencijama za posredovanje nekretninama u kojem je sudjelovalo više od 40 agencija. Cilj istraživanja je bio saznati kakva su razmišljanja agencija o trenutnom i budućem stanju na tržištu nekretnina, a postavljena su im pitanja o cijenama kupnje i najma nekretnina, o dijelu zakonskih regulativa i njihovom utjecaju na poslovanje agencija te o utjecaju ulaska Hrvatske u EU na tržište nekretnina.

 Predviđanja o kretanju cijena nekretnina u budućnosti

Najveći dio ispitanih agencija, njih 52 posto, uglavnom djeluje na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, zatim u Primorsko-goranskoj županiji (24 posto), Zadarskoj (17 posto) i Istarskoj županiji (12 posto).

Kao i prošlih godina i ove su se godine agencije koje su sudjelovale u istraživanju u najvećoj mjeri oglašavale na internetu i u tisku, dok su radio i televiziju koristile u znatno manjoj mjeri. Korištenje interneta dostiglo je svoj maksimum: gotovo sve agencije ga koriste kao sredstvo oglašavanja.

Agencije u ovoj godini predviđaju pad cijena za sve vrste nekretnina, ali ih najviše očekuje pad cijena stanova na kopnu (95 posto), zatim kuća (92 posto) te poslovnih prostora (90 posto). Najmanje agencija očekuje pad cijena za stanove na moru (82 posto) te vikendice na kopnu (86 posto).

Predviđanja o cijenama najma

Agencije koje očekuju pad cijena u sljedećih godinu dana predviđaju da će se taj pad kretati između devet i petnaest posto, ovisno o nekretnini. Najmanji pad cijena agencije očekuju za stanove na moru (prosječno 9 posto).

Kada je riječ o najmu, najviše agencija (56 posto) predviđa pad cijena najma kuća, dok gotovo polovica agencija (46 posto) očekuje i pad najma poslovnih prostora. Pad cijena najma stanova očekuje 39 posto agencija, a najma vila i luksuznih stanova 37 posto agencija.

Gotovo polovica agencija (49 posto) smatra da tražene cijene nekretnina odgovaraju realnim vrijednostima nekretnina. Čak 39 posto ispitanih agencija smatra kako su cijene previsoke, ali je omjer između postignutih i traženih cijena konstantan što je znatna razlika u odnosu na prošlu godinu kad ih je isto mišljenje imalo 71 posto.

Gotovo sve agencije (95 posto) smatraju da postoji razlika između traženih i postignutih cijena nekretnina. Prema procjeni agencija ta razlika prosječno iznosi 14 posto.

Odnos cijena starogradnje i novogradnje

Kada se uspoređuju cijene starogradnje i novogradnje samo dio agencija (5 posto) smatra da je taj odnos onakav kakav bi trebao biti, a to je da je starogradnja povoljnija od novogradnje. Velika većina agencija ipak smatra da je taj odnos narušen te da je starogradnja cijenom bliska novogradnji (83 posto).

Na pitanje koliko bi investitori mogli sniziti cijene novogradnje, a da nastave poslovati s pozitivnim rezultatom, agencije su odgovorile prosječno 21 posto.

Kada je u pitanju odnos cijene i kvalitete novogradnje, stavovi agencija se nisu značajno promijenili u odnosu na prošlogodišnje – 56 posto njih i dalje smatra da su cijene novogradnje uzimajući u obzir (ne)kvalitetu gradnje previsoke. Nešto više od petine (22 posto) agencija navodi da je novogradnja kvalitetna, ali i skupa, a tek 7 posto agencija smatra da je novogradnja kvalitetna i ima odgovarajuću cijenu.

Utjecaj ulaska u EU

Gotovo polovica ispitanih agencija (49 posto) predviđa stagnaciju cijena nekretnina prilikom ulaska Hrvatske u EU, što je nešto više u odnosu na prošlu godinu kada je isto izjavilo 43 posto agencija. Prošle je godine, isto kao i ove, 37 posto ispitanih agencija izjavilo kako očekuju da će ulaskom Hrvatske u EU cijene nekretnina rasti.

Ulazak Hrvatske u EU utjecat će na rad agencija i to prvenstveno preko povećanja konkurencije, a to bi, po njihovom mišljenju, moglo dovesti do zatvaranja nekvalitetnih agencija dok će se kvalitetnim agencijama povećati tržište, a time i opseg poslovanja.

Da bi Hrvatska i poreznom politikom trebala utjecati na stambeno tržište mišljenja je 88 posto agencija (prošle godine udio je iznosio 80 posto). I dok jedni misle da je porez od 5 posto previsok i da ga treba smanjiti, manji dio navodi da problem nije u porezu već u drugim čimbenicima kao što je na primjer izostanak potpore mladim ljudima i obiteljima s više djece prilikom kupovine nekretnina.

Utjecaj banaka na promet nekretninama

Agencije su sve više svjesne utjecaja banaka na promet nekretninama. Da smanjenjem kamatnih stopa banke mogu potaknuti promet nekretninama, smatra više od polovice agencija (56 posto). Tu je i 32 posto agencija koje smatraju da banke ne mogu značajnije utjecati na promet nekretninama.

Oko pitanja smatraju li da je potrebno pojačati kontrolu državnih uprava zbog evidencije svake obavljene kupoprodaje nekretnine agencije su podijeljenog mišljenja. Nešto više od polovice (54 posto) ih smatra da bi kontrolu trebalo pojačati, a kao razloge za to navode postojanje agencija koje rade na 'crno' i izbjegavaju plaćanje poreza. Manji dio agencija smatra da je postojeća kontrola dobra.

Većina agencija (66 posto) smatra da provedba Zakona o posredovanju u prometu nekretnina nije uvela reda na tržište. 17 posto agencija smatra da je Zakon u tome uspio, dok isto toliko agencija smatra da Zakon pogoduje samo nekima. Tijekom godina raste broj agencija koje rad Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK ocjenjuje nezadovoljavajućim. Prošle je godine 43 posto agencija poslovanje Udruženja ocijenilo lošim ili vrlo lošim, dok je ove godine isto izjavilo 54 posto agencija.

Izvor: PRO Gradnja

Materijali