Ulaz za korisnike

Akcije na višekatnu konstrukciju

|
Akcije na višekatnu konstrukciju
 
Akcije na višekatnu konstrukciju
Kako bismo mogli definirati stupanj pouzdanosti neke konstrukcije, potrebno nam je, između ostaloga znati i koje su to akcije na dotičnu konstrukciju i kako utječu na nju u ovisnosti na zadane materijale i konstrukcijske veličine, te ostale fizikalne i kemijske karakteristike.
Pojam akcije definiran je silom koja uzrokuje napone u nosivim konstrukcijama, a razlikujemo akciju s mehaničkim djelovanjem, kao neposrednu i posrednu geometrijsku, pod utjecajem spriječenih deformacija.

Akcija je slučajna veličina, tj. promjenljiva bazna varijabla, isto kao i otpornost, ali definirana neovisno o vremenu i prostoru, osim u kombinaciji nastupa na konstrukciju.

Stari propisi dijelili su opterećenja na osnovna, dopunska i izvanredna, grupirana prema intenzitetu djelovanja tijekom vremena, ne uzimajući u obzir promjenu intenziteta, u zavisnosti o vremenu izraženu putem statističkih parametara, u odnosu na gustoću distribucije funkcije opterećenja.

Opterećenja su specifična za svaku vrstu objekata, te u općem smislu govorimo o akcijama na konstrukciju u odnosu na promjenu intenziteta tijekom vremena. Vrijeme unutar kojega se promatra promjena akcije na konstrukciju ovisi o vijeku trajanja konstrukcije, koje se postavlja kao osnovni uvjet za nosivost konstrukcije, a promatra se iz grupe podataka zapisanih intenziteta tijekom proteklog vremena.

Na temelju takvih zapisa matematički se formulira funkcija gustoće distribucije za akciju, te se uzima njezina fraktalna vrijednost kao karakteristična vrijednost vjerojatnosti za koju ista neće biti prekoračena.

Funkcije gustoće distribucije razlikuju se u ovisnosti o zapisanim podacima mjerenja, te se svode za potrebe definicije proračunskih vrijednost i opterećenja sa statističkim parametrima, koji odgovaraju normaliziranoj (zamjenskoj) funkciji distribucije.

Svrha ovoga pojednostavljenja je radi određivanja stupnja pouzdanosti preko parcijalnih koeficijenata sigurnosti u dokazu nosivosti za različita granična stanja. Novi koncepti sigurnosti i učinkovitosti u konstrukciji višekatnih objekata

Materijali