Ulaz za korisnike

Akrilatne žbuke Samoborka

|
Akrilatne žbuke
 
Akrilatne žbuke
Akrilatna žbuka za završnu zaštitno-dekorativnu obradu vanjskih i unutarnjih zidova, ribane („žljebaste“) teksture. Proizvodi se u 352 tona prema Samoborkinoj ton karti Pogled u boju. Primjenjuje se na toplinskim sustavima (TERMOZOL, TERMOZOL EPS, TERMOZOL XPS, TERMOLAM, TERMOVOL); toplinskim žbukama (TERMO ŽBUKA, TERATERMO ŽBUKA, TERATERMO 100 STANDARD, TERATERMO 100 EKSTRA, TERATERMO 080) i laganoj žbuci VC 20L obrađenima TERATERMO GLETOM; na podložnim žbukama (VC 40, VC 50), te betonu starom najmanje 3 mjeseca.

Akrilatne žbuke Samoborka

TERAKRIL R

Akrilatna žbuka ribane teksture granulacije 2,0 mm; 3,0 mm
više >>

TERAKRIL Š

Akrilatna žbuka prskane teksture
više >>

TERAKRIL VA

Akrilatna žbuka valjane teksture
više >>

TERAKRIL Z

Akrilatna žbuka zaribane teksture granulacije 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm
više >>

TERAPLAST

Akrilatna žbuka zaglađene teksture
više >>

Akrilatne žbuke Samoborka

www.samoborka.hr

Materijali