Ulaz za korisnike

Akupunktura grada

|
Akupunktura grada
 
Akupunktura grada
Dvadeset studenata sa različitih fakulteta bavit će se temom socijalnog prostora Trešnjevke i njegovog oživljavanja preciznim i malim, gotovo akupunkturnim intervencijama u zanemarene i potencijalne lokacije ključne za život Trešnjevke te pokušati utjecati na cjelokupna kvartovska socijalna kretanja.

Sudionici su pozvani na kreativnu reakciju prema fizičkom i socijalnom prostoru Trešnjevke, uz uvažavanje mišljenja lokalnog stanovništva. Lokalno stanovništvo poziva se da na karti izvješenoj u CKT-u označi problem ili potencijal javnog prostora unutar zadanog obuhvata, odnosno da na mail akupunktura.grada@gmail.com pošalje fotografiju problema/potencijala uz napisanu lokaciju.

Fotografije će organizatori postaviti na javnu google mapu. Predviđeni rezultati radionice su arhitektonsko-urbanistička, dizajnerska i krajobrazna rješenja; umjetnička ostvarenja, ali i sociološke i antropološke teze.

Radionica uključuje trodnevni rad mentora i studenata, završnu prezentaciju sa gostima kritičarima, te jednodnevnu javnu promociju koja će se održati sa kratkom vremenskom distancom od radionice. Radionicu će pratiti predavanja raznih stručnjaka na teme relevantne za radionicu.

Riječ akupunktura dolazi od latinske riječi “acus” što znači igla te ”pungere” što znači ubadati. Tehnika je to kojom se ubadanjem igala u specifične točke uspostavlja ravnoteža vitalne energije koja struji kroz organizam. Akupunktura grada tehnika je kojom se umjetničkom intervencijom u specifične točke u prostoru oživljava odabrani kvart.

Studenti koji se žele prijaviti na radionicu dužni su, do ponedjeljka 4. listopada do 12 sati, poslati bilo kakav materijal koji odražava njihovo vlastito tumačenje pojma „akupunktura“ grada, i to u JPG ili PDF formatu na na e-mail: akupunktura.grada@gmail.com

U organizaciju radionice, osim Sekcije mladih Društva arhitekata Zagreba, uključeni su i Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Arhitektonski fakultet, Akademija likovnih umjetnosti, Studij dizajna, Agronomski fakultet, Centar za kulturu Trešnjevka te udruga Kontraakcija.

Organizacijski tim čine Andrea Vukojić, Tamara Marić, Martina Kapuđija, Uršula Juvan, Maja Grđan te Kata Marunica, a voditelji radionice su Davorka Perić, Rene Lisac i Kristina Careva. Gosti kritičari na radionici biti će Igor Toš te Fedor Kritovac, a mentori Nicole Hewitt i Luka Korlaet

www.uha.hr

Materijali