Ulaz za korisnike

Akustički stropovi (podstropovi)

|
Akustički stropovi (podstropovi)
 
Akustički stropovi (podstropovi)
Akustički stropovi (podstropovi)

To su vidljivi stropovi, čija je donja konstrukcija ovješena na nosivu konstrukciju. Akustički stropovi su podstropovi, koji imaju svojstva apsorpcije zvuka. Oni reduciraju vrijeme odijeka (reverberacije) u prostoriji, a time i razinu šuma ( buke ). Tipični elementi za oblaganje akustičkih stropova su ploče od mineralnih vlakana, ploče s otvorima odnosno kasetne ploče (sa zvučno izolacijskim materijalima), prorezane drvene obloge i sl.

Materijali