Ulaz za korisnike

Alarmno staklo

|
Alarmno staklo
 
Alarmno staklo
Alarmno staklo

Alarmno staklo - Pod alarmnim staklom se podrazumijeva ESG-staklo (jednokrilno sigurnosno staklo), koje dodatno raspolaže žicom alarma spojenom na alarmni uređaj.

Kako jednokrilno sigurnosno staklo (ESG) kod oštećenja puca cijelom površinom, alarmna žica se kida te se tako oslobađa od alarmnog uređaja. Zato se ESG-alarmna staklena ploča mora pozicionirati na stranu mogućeg nasrtaja (sile).

 

Materijali