Ulaz za korisnike

Alkalni požar

|
Alkalni požar
 
Alkalni požar
Alkalni požar

Alkalni požar - Predstavlja stanje kod kojeg alkalnost svježeg zida vodi do razlaganja vezivnog materijala, pri čemu dolazi do gubitka boje odnosno općenito do gubitka zaštitnog filma premaza. Može se pojaviti i kada se na površinu zidova, koji nisu stariji od godinu dana, nanosi vinil-akrilat disperzija te boje na bazi umjetnih smola.

Materijali