Ulaz za korisnike

Aluminij na omotačima zgrada

|
Aluminij na omotačima zgrada
 
Aluminij na omotačima zgrada
Aluminij na omotačima zgrada

Aluminij se na omotačima zgrada koristi i kao čisti aluminij, ali i u legurama, prema EU normama 1725, EN 485. Već prema vrsti namjene su mogu dodavati dodaci kao mangan, magnezij, silicij i cink te se tako dobiju legure, čija je čvrstoća, ponašanje u pogledu korozije i mogućnost anodiziranja vrlo povoljno. Ostali oblici aluminija odnosno legura dobivaju se miješanim legurama i lijevanim legurama.

Zbog male težine od 2,7 g/m3 (1/3 željeza), postojanosti na koroziju te dobrim mogućnostima prerade aluminij se jako puno koristi u području fasade:

  • Cijevi, profili i limovi za nosive elemente
  • Profili za donje konstrukcije
  • Sendvič-elementi
  • Vrata i prozori
  • Konstrukcije od stupova i profila
  • Okovi
  • Lijevani elementi
  • Zbog termičkog istezanja u temperaturnim područjima relevantnim u praksi, kod aluminija treba svakako oprezno postupati s konstrukcijama bez prisile.

    Materijali