Ulaz za korisnike

Aluminij

|
Aluminij
 
Aluminij
Aluminij

Aluminij - Srebreno-bijeli metal koji se lako obrađuje i koji raspolaže dobrom električnom vodljivošću. Aluminij se može spajati zavarivanjem, lemljenjem, zakivanjem ili ljepljenjem. Aluminij kao i legure aluminija dobivaju vremenom tanki oksidni sloj. On međutim jedva da nudi zaštitu od korozije. Zato se aluminij u pravilu eloksira ili štiti specijalnim lakiranjem.

Materijali