Ulaz za korisnike

Ambalaža u novim vrećama

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

Da se ne bi dogodilo da jedna boca više puta prođe kroz sustav povrata, zasebno će se spremati najviše 50 PET jedinica i 150 komada metalne ambalaže

Kako se ne bi događalo da jedna te ista boca kroz sustav povrata prođe više od jedanput, od 1. veljače Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost započet će s uspostavom centara za gospodarenje ambalažnim otpadom. – Sustav kontrole i brojenja ambalaže počet će već u trgovinama, odnosno kod ovlaštenih sakupljača. Tamo će se najviše 50 jedinica PET ambalaže i najviše 150 jedinica metalne ambalaže pohranjivati u žute, odnosno smeđe vreće – pojasnio nam je direktor Fonda Vinko Mladineo, dodavši kako će se tako poboljšati i higijensko-sanitarni uvjeti u trgovinama. Sve trgovine i ovlašteni sakupljači od Fonda će dobiti posebno dizajnirane vreće za PET i metalnu ambalažu s nazivom i logom Fonda. Nakon što se ispune točno određenom količinom, bit će zapečaćene vezicama te otpremljene sakupljaču, odnosno centru za gospodarenje ambalažnim otpadom. Etiketa na svakoj vreći sadržavat će i oznaku prodavatelja, težinu te datum kada je zapečaćena. U centrima će se ambalaža sortirati, ponovno brojiti, zatim prešati i balirati. Kako bi se pokrilo područje cijele Hrvatske, u centre za gospodarenje ambalažnim otpadom vjerojatno će se pretvoriti neki od ovlaštenih sakupljača. Svaki centar morat će se opskrbiti sa četiri stroja, za svaku od spomenutih faza, te adekvatnim skladišnim prostorom. Od početka primjene Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, prikupljeno je blizu dvije milijarde jedinica ambalaže ili oko 170 tisuća tona ambalažnog otpada. – Pokazalo se da je odabran najbolji sustav prikupljanja – tvrdi Mladineo. – Radi se o tome – kako je istaknuo – da je sustav, poput onog u Njemačkoj, Švicarskoj ili Švedskoj, obvezujući, zbog čega je u prosjeku 80 posto učinkovit. U Sloveniji i Austriji, primjerice, gdje je sustav neobvezujući, te se temelji na proizvoljnom prikupljanju uz pomoć tzv. zelenih otoka, učinkovitost se kreće između 30 i 40 posto. – Hrvatska je u posljednje dvije godine u prikupljanju ambalaže nadmašila čak i najbolju Švedsku koja godišnje prikupi više od 90 posto ambalaže stavljene na tržište – kaže Mladineo ističući kako je na području cijele zemlje prikupljen i gotovo sav “povijesni” otpad, odbačen u prirodi ili čuvan u podrumima i ostavama. Na to je, zaključuje, utjecala činjenica da je ambalaži dodijeljena vrijednost od 0,5 kuna, što je u konačnici rezultiralo podizanjem svijesti građana kako o rukovođenju vlastitim novcem, tako i o potrebi zaštite okoliša. Izvor: www.slobodnadalmacija.hr

Materijali