Ulaz za korisnike

AMONIJAK I PLIN EKOOPASNOSTI

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

Dubrovnik - U Planu intervencija u zaštiti okoliša Dubrovačko-neretvanske županije izrađivača zagrebačke tvrtka "APO" d.o.o pet je gospodarskih objekata detektirano kao rizično za stanovništvo koje se može zateći u zoni ugroženosti, od čega četiri u Neretvi i jedan u Dubrovniku

Prema prijedlogu Plana intervencija u zaštiti okoliša Dubrovačko-neretvanske županije što ga je izradila zagrebačka tvrtka "APO" d.o.o pet je gospodarskih objekata detektirano kao potencijalno rizično za stanovništvo koje se može zateći u zoni ugroženosti. Prvi je terminal tekućih tereta "Energopetrol Ploče" d.d. na području pločanske luke, gdje je kao hazard izdvojeno 13 spremnika naftnih derivata, koji bi u slučaju eksplozije mogli prouzročiti velike materijalne štete, te ozljede kod ljudi u zoni ugroženosti od 791 metar od središta objekta. Među potencijalno opasnim "APOV" plan intervencija ističe i dva spremnika ukapljenog plina na Babinu kuku, koji su od gradske prometnice i kuća udaljeni oko 120 m te četiri spremnika loživa ulja što dvadesetak osoba dovodi u zonu ugroženosti od eksplozije. Treći opasni objekt metkovska je klaonica "Jambo" u krugu koje se nalazi amonijak u rashladnom sustavu, i to u području gdje je u radijusu od oko tri kilometra poljoprivredno zemljište.

U plan intervencija uvrštena je i tvrtka "Konzum" d.d. "DAD Mala Neretva" koja je u naseljenom području, a posjeduje nadzemni spremnik s 3 tone amonijaka. Ta tvrtka ima plan evakuacije i spašavanja, no svjedeno se procjenjuje da bi u slučaju istjecanja amonijaka, za život opasna tvar zahvatila radijus od 70 metara od objekta. Kao posljednji prijeteći objekt istaknut je metkovski pogon "Proplina" u industrijskoj zoni s desne strane obale Neretve, s dva spremnika za ukapljeni plin koji prigodom pretakanja, kroz istjecanje i veće zagrijavanje može predstavljati opasnost od eksplozije. U slučaju nezgoda u nekom od objekata, prema Planu intervencija uz Županijski ekostožer, aktivirali bi se Centri za obavješćivanje, vatrogasne postrojbe, te svi koji žurno mogu pomoći u smanjivanju razmjera mogućih iznenadnih događaja. G. BIJELIĆ Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr

Materijali