Ulaz za korisnike

Amortizacija

|
Amortizacija
 
Amortizacija
Amortizacija

Amortizacija - Investicijska dobra kao što su grijanje, termoizolacija i sl. Imaju određeni tehnički vijek trajanja, nakon kojeg se moraju izmijeniti. Za donošenje ekonomičnih odluka se taj ekonomski vijek trajanja (amortizacija) može iskoristiti, tako što se uređaj otpisuje. Tehnički vijek trajanja je uglavnom veći od vremena amortizacije.

Materijali