Ulaz za korisnike

Analiza konstrukcije i sustav motrenja

Kabina može primiti do 25 putnika
 
Kabina može primiti do 25 putnika
Kako je London Eye posebna građevina, nije bilo odgovarajućih normi i bile su potrebne napredne metode proračuna.

Nakon temeljite studije, koja je uvjetovala izmjene u početnom proČelična jektu, izvedeni su konačni proračuni. Svi su elementi ispitani na čvrstoću, deformacije, umor i stabilnost, posebna je pozornost usmjerena na dinamičko ponašanje građevine pod utjecajem vjetra, a primijenjena je metoda konačnih elemenata.

Zbog vremenskog tjesnaca projektiranje, proračuni, proizvodnja, montaža i provjera izvedeni su vrlo brzo. Naručeni su se elementi prilagođavali dimenzijama ali i mogućnostima proizvodnje te zahtjevima montaže.

Studijom izvodljivosti analizirano je opterećenje vjetrom, stupanj prednapinjanja kabela, stabilnost ili osjetljivost na izvijanje okvira kotača, promjene napona u čvorovima i vrijeme trajanja okvira te prirodna frekvencija cijele građevine i statički proračun za sve dijelove građevine. Rađene su posebne analize za simulaciju podizanja kotača. 

U statičkom je proračunu dobiveno 120 slučajeva opterećenja i kombinacija opterećenja s dominantnom vlastitom težinom, dodatnim opterećenjem, prednapinjanjem i vjetrom. Uporabljen je program Ansys, a provedena je i elastična nelinearna analiza. Određene su reakcije temelja, sile u kabelima, unutarnja preraspodjela sila te deformacije okvira kotača, važne za međudjelovanje s ukrcajnom platformom i najvećim očekivanim vanjskim progibima na vrhu kotača.

U proračun stabilnosti uključena je ukupna stabilnost kao produžetak statičkog proračuna, ali i stabilnost okvira pod utjecajem prednapinjanja od kabela. Određene su promjene napona u svim komponentama uslijed rotacije kotača, ali i utjecaji vožnje i kočenja na građevinu.

Tijekom projektiranja najviše je neizvjesnosti bilo s ponašanjem kotača na udare vjetra. Kako su ubrzanja bila znatno veća od prihvatljivih vrijednosti, radi smanjivanja su ugrađeni dodatni

cijevni prigušivači (dugi 8,5 m) koji su spojeni na vanjskoj strani okvira kotača, između čvorova tetiva. Provedene su i studije osjetljivosti te proračun podizanja kotača. Zbog puzanja u kabelima trebalo je dva mjeseca nakon podizanja ispraviti sile u kabelima. Obavljena su i sva moguća ispitivanja dijelova konstrukcije i spregova.

Zbog posebnosti građevine nisu se mogle primijeniti uobičajene metode kontrole. Stoga se posebno provjeravaju ravnomjerne raspodjele napona da bi se izbjeglo preveliko naprezanje kabela i dijelova prstena. Također se provjeravaju vrijednosti opterećenja prednapinjanja koje moraju ostati iznad minimalnih vrijednosti radi osiguravanja krutosti cijele građevine u odnosu na najveće dopuštene deformacije i smanjenje sile umora elemenata kotača. Sustav motrenja uključuje i pregled mehaničkih karakteristika, formuliranje svih mogućih rješenja, procjena stvarnih dimenzija aktivnih elemenata analizama i proračunima te optimizacija konstrukcijskih detalja za poboljšanje pouzdanosti konstrukcije.

Definiranje i projektiranje nadzornog sustava bilo je gotovo za mjesec dana, a potom je počelo testiranje. Ponajprije zatega koje olabavljene i nenapete, podliježu uzdužnim silama. Očitavani su rezultati opterećenja te rezultati vibracija i oscilacija. Prednapinjanje je ostvareno uporabom hidrauličkih dizalica priključivši ih na kuke prstena zatega i premještajući opremu oko kotača od jedne zatege prema drugoj. Mjerenja su obavljena tijekom deset dana podizanja kotača, a rezultati su upotrijebljeni za podešavanje vlačne raspodjele. Danas se očitavanja i mjerenja obavljaju povremeno.

Umjesto zaključka

Najveći kotač u Europi za turističko razgledavanje okoline danas je zaista pravi simbol svoga grada, a uočljiv je i tijekom noći jer je osvijetljen s više od 640 štedljivih LED žaruljica. London Eye je rezultat domišljatosti brojnih inženjera koji su sudjelovali u njegovoj izvedbi. Simbol je ulaska u novo tisućljeće, ali i suradnje među ljudima jer je ostvarenje stotina stručnjakaiz nekoliko europskih država.

Ipak, teško je dokučiti toliku njegovu popularnost, posebno ako se zna da u svijetu ima i većih rotacijskih kotača. Vjerojatno je na toliki uspjeh najviše utjecala njegova lokacija u središtu Londona, baš kao što je smještaj u središtu Pariza omogućio Eiffelovom tornju globalnu popularnost, koja svakako ne bi bila tolika da je izveden negdje u prirodi i na potpunoj osami. Osim toga, London Eye imao je i izvrsnu marketinšku pripremu jer je izgrađen uoči početka novog tisućljeća, što mu je osiguralo svjetsku prepoznatljivost i znamenitost.

Bilo kako bilo, zanimanje za tu atrakciju se ne smanjuje. Čak se vode ozbiljne rasprave o tome koje je vrijeme najpogodnije za razgledavanje i većina se slaže da je najbolje još za dana i prvog sumraka kada London, ali i kotač, počinje osvjetljavati raskošna rasvjeta. Iako u kabinama po sredini postoji posebna klupa, zapravo je gotovo nitko ne koristi nego su svi uz staklenu stijenu i pokušavaju fotoaparatima uhvatiti najbolje motive. Kao posebnu zanimljivost treba dodati da je moguće za posebne prigode iznajmiti i cijelu kabinu, a moguće su cijele večere za brojne uzvanike, ali i novogodišnji dočeci. Navodno su iznajmljivanja cijelih kabina posebno popularna za iznimne romantične trenutke, posebno za prosidbe.

1. dio: Najveća londonska atrakcija

2. dio: Nastanak velikih rotirajućih kotača

3. dio: Projekt i gradnja London Eyea

4. dio: Dijelovi čelične konstrukcije

5. dio: Analiza konstrukcije i sustav motrenja

Izvori:

Berenbak, J., Lanser A.: A tubular design for the British Airways London Eye, Tubular Structures IX., International Symposium and Euroconference on Tubular Structures, Düsseldorf, 2001.

Berenbak, J.: The "British Airways London Eye" observation wheel. A circular Triangle Tube Truss, Tubular Structures IX., International Symposium and Euroconference on Tubular Structures, Düsseldorf, 2001.

The four elements and the work of Hollandia, http://www.yumpu.com/en/document/ view/3225524/hollandia-the-four-elements-and-the-work (pristupljeno: 18. svibnja 2012.) Mercon, www.mercon.com/special-projects (pristupljeno: 20. svibnja 2012.)

Excel Calcs, A More Vision Venture, www. excelcalcs.com (pristupljeno: 17. svibnja 2012.)

London Eye Pier Design, www.beckettrankine.com/PS/10039/9730_London_Eye_Pier_Design.pdf (pristupljeno: 17. svibnja 2012.)

www.casopis-gradjevinar.hr

Materijali

  • Skica temelja u koji je ukupno ugrađeno 1300
m3 betona

    Skica temelja u koji je ukupno ugrađeno 1300 m3 betona

  • Na upetim je tornjevima glavni pogonski sustav koji upravlja kotačem

    Na upetim je tornjevima glavni pogonski sustav koji upravlja kotačem

  • Detalj pozadinskih kabela

    Detalj pozadinskih kabela