Ulaz za korisnike

Analiza troškova i koristi u financiranju projekata iz fondova Europske unije

|
Analiza troškova i koristi u financiranju projekata iz fondova Europske unije
 
Analiza troškova i koristi u financiranju projekata iz fondova Europske unije
Analiza troškova i koristi u financiranju projekata iz fondova Europske unije

Sažetak

Za kapitalne i projekte infrastrukture investicijske odluke se donose na temelju analize troškova i koristi. Analizira se društveno-ekonomska učinkovitost projekta, uključujući neposredne i posredne učinke projekta na sve ciljeve društveno-ekonomskog razvoja, a učinci se vrednuju ispravljenim cijenama uz uvažavanje društvenih vremenskih prednosti. Temeljni kriteriji ocjene su društvena neto sadašnja vrijednost, društvena interna stopa rentabilnosti te omjer troškova i koristi.

Autor:

 • Prof. dr. sc. Jadranko Bendeković, Hrvatsko društvo investicijskih projektanata, Zagreb

  UDK 69.003.0:341.232.2

  1 Uvod

  U pripremi projekata za sufi nanciranje iz fondova Europske unije potrebno je pripremiti dokumentaciju koja se može svrstati u tri temeljne grupe [1]:

 • analiza boniteta investitora,
 • analiza učinkovitosti investicijskog projekta,
 • aplikacija za Europsku uniju.

  Treba istaknuti da analiza boniteta investitora i analiza učinkovitosti investicijskog projekta daju rezultate na temelju kojih se izrađuje aplikacija za Europsku uniju, pa se bez njih ne može niti sastaviti ta aplikacija. Obradit će se analiza troškova i koristi koja je sastavni dio analize učinkovitosti investicijskog projekta.

 • Materijali