Ulaz za korisnike

Anhidrit

|
Anhidrit
 
Anhidrit
Anhidrit

Anhidrit je kalcijev sulfat bez kristala vode, CaSO4, a naziva se još i „gips bez vode“. Tvori bezbojne ili bijele stupne kristaliće, koji se apsorpcijom vode transformiraju u gips. Anhidrit se koristi kao vezivo za estrihe.

Prema načinu proizvodnje razlikujemo:

  • Prirodni anhidrit, koji se kao prirodni mineral kopa u rudnicima, primerice u smoli
  • Sintetički anhidrit, koji se dobivas kao nus proizvod u kemijskoj industriji, u proizvodnji kiselina

    REA anhidrit koji se dobiva iz REA-gipsa, nastalog iz dimnih plinova uređaja za desumporizaciju elektrana.

  • Materijali