Ulaz za korisnike

Antene ili kabelski priključci

|
Antene ili kabelski priključci
 
Antene ili kabelski priključci
Antene ili kabelski priključci su neophodni za radijski odnosno televizijski prijem i čine sastavni dio električnih uređaja jednog objekta.

Sigurna instalacija sadrži dvije utičnice, po jednu za televiziju i za radio u dnevnom boravku i po jednu u ostalim prostorijama ili spavaćoj sobi. Planiranje, izvedba i pogon podliježu zakonskim i tehničkim propisima. Instaliranje i funkcija prijemnih i razdjelnih uređaja za radiosignale ne zahtjeva dozvolu, ukoliko se ne koriste javna mjesta i putevi, odnosno privatna kabelska mreža.

Antenski uređaji za prijem terestičkih/zemaljskih odašiljača izvode se za obiteljske kuće kao pojedinačni antenski uređaji , za višeobiteljske kuće kao zajednički antenski uređaj.

Izvedba višestrukog programskog emitiranja zahtjeva planiranje za budućnost. Osim uobičajenih programa koji se emitiraju na terestričkim/zemaljskim frekvencijama, postoji čitav niz ponuda, koje se odnose na nove puteve distribucije. Tu osim satelitskog prijama i kabelske televizije spadaju i digitalna televizija, za koju se na televizijski uređaj mora spojiti takozvani Set-Top-Box. Satelitske antene ( uređaj za pojedinačne prijama, uređaji za dva ili više prijama), zajednički uređaji , multifeed-uređaji omogućuju prijam programa emitiranih preko satelita.

Kabelskim priključkom ponuđač kabelske mreže instalira predajno-prijemno mjesto radijskih odnosno televizijskih programa svoje široko raširene komunikacijske mreže.

Kabelski prikljkučci

Kod kabelske televizije označava se kao kabelski priključak, pri čemu se audio i video signali prenose preko širokopojasnih kabela do kućanstva. Za prijem je potreban antenski kabel, preko kojeg se antenska utičnica televizora ili nekog drugog prijamnog uređaja, kao npr. videorekorder ili digitalni risiver povezuje s kabelskom utičnicom na zidu sobe. Instalacija obično postavljaju električari ili infromatički elektroničari.

Kabelski priključak nudi mnoštvo programskih kanala ( i do 31 PAL-TV-programa), do 15 digitalnih programa prema DVB-standardima, 36 IKW-radio-programa), a antenska instalacija nije potrebna.

Primati se mogu:

- televizijski i radijski programi, koji se preko odašiljača emitiraju terestrički( prijenos podataka se označava kao terestrički, pri čemu se ne koriste sateliti kao međustanice)

- regionalni i lokalni telivizijski i radijski programi, koji se emitiraju terestički ili direktno preko kabela. Koji programi su pohranjeni u pojedinim kabelskim mrežama ovisi o pravnim Predispozicijama pojedinih saveznih država kao i o tehničkim mogućnostima radio-i televizijskog odašiljača.

Kućna raspodjela se vrši kao:

- krošnjasta mreža: centralno ukapčanje / iskapčanje pojedinih stanova nije moguće

- radijalna mreža: centralno ukapčanje i iskapčanje moguće

- overlay mreža: opskrbom preko dodatne kabelske mreže se pojedinačni stanovi mogu prikapčati na kabelsku mrežu neovisno jedan od drugoga.

Uobičajeni uređaji s 4:3 proporcijama ekrana zamjenjuju se sve više ekranima S proporcijama 16:9. Novi uređaji su širi i omogućuju reprodukciju kino filmova na cijeloj širini ekrana( bez crne pruge u gornjem i donjem dijelu ekrana): Veličina ekrana se obično bira prema udaljenosti gledanja- televizijsku sliku bez efekta titranja dobit ćete kod modernih televizijskih ekrana s modernom 100-Hz-tehnikom. Moderni plazma ekrani su sve više dostupni i zamjenjuju klasične ekrane. Kao alternativa kućnom kinu su projektori s velikom reprodukcijom slike, preko kojih se televizijska slika može projicirati na zidno platno.

TAE( Telefonski priključak)

Skraćenica za jedinicu telekomunikacijskog priključka, uobičajene su standardne utičnice za priključak analognog telekomunikacijskog uređaja na analognu telefonsku mrežu. Kod TAE utičnica stoje na raspolaganju različite izvedbe. Najčešće se koristi trostruki TAE. Tu se mogu priključiti jedan telefon i dva dodatna uređaja.

ISDN-Telefoni

Digitalni telefoni za priključak na ISDN- priključak za više uređaja ili na ISDN –telefonski uređaj. ISDN telefoni ( kao bežični telefoni s integriranom automatskom sekretaricom) koriste kvalitetan priključak ISDN-a te nude mogućnost npr. uzastopnog spajanja poziva, koji pristigle pozive usmjerava na drugi broj.

Ostale funkcije: prikaz broja s kojeg se zove, telefonska konferencija, izmjena telefonskih razgovora, odnosno evtl.stavljanje na čekanje jednog od poziv i sl.

Materijali