Ulaz za korisnike

Antenski uređaji

|
Antenski uređaji
 
Antenski uređaji
Najvažniji kriteriji planiranja su lokalni uvjeti prijama kao i konstrukcija i obim neophodnih razdjelnika odnosno kabelske mreže za proslijeđivanje primljenih signala.

Uvjete prijema određuju jakost i kvalitetom signala. Na jakost utječu sjenčenje ( brda, drveće, visoke zgrade), koje slabi signale.

Na kvalitet utječu refleksije(drveće, visoke zgrade, dimnjaci, stupovi, građevinske dizalice), reflektirani signali se primaju s antene dodatno uz originalni signal s vremenskim odmakom i imaju za posljedicu primjerice kod televizijske radiodifuzije osjenčenu/tamnu sliku. Već prema vrsti zgrade odnosno građenja kao i uvjeta prijama treba svakako odabrati vrstu antene za područje prijama.

Razdjelna mreža je određena brojem priključaka, vrstom distribucije i dužinom kabelskih grana. Što je razdjelna mreža obimnija, to je veće prigušenje odnosno slabljenje signala (zato pojačalo mora biti što bliže anteni).

Priključne kutije se raspoređuju u što više prostorija i na što više mjesta, kako bi se omogućila fleksibilna i mnogostruka uporaba. Polaganje kabela vrši se obično ispod žbuke praznim cijevima, kod starijih objekata i na žbuku, što je moguće kraćim putevima.Kabeli se moraju polagati u praznim cijevima ili kabelskim kanalima. Usljed nestručne montaže kod kabelskih obujmica može doći do električnih mjesta poremećaja u kabelu.

Antenske utičnice se sabiraju obično s mrežnim utičnicama u dvostrukim ili trostrukim kombinacijama pod zajedničkom pokrivnom pločom. Za besprijekoran i ekonomičan pogon antenskog uređaja mora biti korektno dimenzionirano antensko pojačalo.

Antenske piezometarske cijevi se ne smiju učvršćivati na dimnjake. Isto tako se antene ne postavljaju na slamnate krovove i krovove od trstike. Obično se učvrščivanje vrši na vanjskim zidovima pomoću držača, na kosim krovovima pomoću antenskih provodnika, u svakom slučaju prilagođenim pokrivnom materijalu krova. Na ravnim krovovima se antene učvršćuju antenskim provodnicima za ravne krovove ili betoniranjem antenskih držača.

Materijali