Ulaz za korisnike

Antikoroziono djelovanje vanjskih omotača fasade

|
Antikoroziono djelovanje vanjskih omotača fasade
 
Antikoroziono djelovanje vanjskih omotača fasade
Antikoroziono djelovanje vanjskih omotača fasade

Stalno stražnje ventiliranje omotača fasade i strujanje zraka kroz konstrukcije i spojne elemente osiguravaju da se voda ili rosulja ne zadržavaju dugo na tim elementima te tako spriječavaju koroziju uglavnom metalnih spojnih materijala. Pri tome treba svakako voditi računa o dimenzioniranju zračnog raspora.

Materijali