Ulaz za korisnike

Antikorozivna zaštita premazivanjem armature (princip popravka C)

|
</p>
 

Antikorozivna zaštita premazivanjem armature (princip popravka C)

Osnovno rješenje C

Princip popravka C se koristi kada:

  • kod sustava popravka R mort za popravak odnosno beton ne mogu osigurati trajno repasiviranje
  • je kod osnovnog rješenja R2 pokrivanje betona nakon popravka manje od 10 mm
  • se ne može primijeniti princip popravka W

Polazi se od pretpostavke da je armatura zaštićena od korozije u svim onim područjima, koja se mogu depasivirati za vrijeme predviđenog razdoblja preostalog korištenja.

Princip popravka C može se primijeniti bez kombinacije s principom popravka W samo onda kada je beton već toliko pohaban, da se u područjima koja nisu popravljena ne može isključiti depasiviranje za vrijeme razdoblja preostalog korištenja.

U pravilu se kod primjene ovog principa površina betona premazuje površinskim zaštitnim sustavom u cilju poboljšanja karbonizacije. To može izostati samo kada je osigurano da se oštećenja od korozije mogu pripisati lokalnom podbačaju u izvedbi betonskog pokrivača.

 

Materijali