Ulaz za korisnike

Aparat za gašenje požara

|
Aparat za gašenje požara
 
Aparat za gašenje požara
Aparat za gašenje požara

Mobilni mali aparati za gašenje požara za saniranje malih požara, kao sigurnosna mjera u cilju zaštite od požara mora biti predviđen na svakom katu objekta, u kotlovnici, u garaži i u prostoru za odlaganje loživog ulja. Vrsta, veličina i broj aparata za gašenje požara proizilazi iz opasnosti od požara, veličini prostora i klasama građevinskog materijala .

Materijali