Ulaz za korisnike

Arheološki muzej Narona

|
Arheološki muzej Narona
 
Arheološki muzej Narona
Goran Rako - Arheološki muzej Narona

INFO

Muzej nadsvođuje ostatke rimskog hrama otkrivenog 90-ih godina. Zgrada dimenzija košarkaške dvorane na glavnom trgu maloga grada trebala je biti dovoljno mala da ne naruši postojeće odnose, ali dovoljno velika da zauzme urbanu ulogu crkve ili škole. Muzej nema pod, hoda se po kamenju složenom prije 1500 ili više godina. Galerija koja lebdi iznad arheoloških ostataka je providna. Fasada nosi stubišta koja nas vode na krovove i brisoleje koji love svjetlo sa sjevera. Jednom kad se otkupi zemljište iza nje, zgrada će srasti u vrtove koji se uspinju prema crkvi.

credits

 • Autor: Goran Rako
 • Suradnici: Blanka Gutschy, Nenad Ravnić
 • Lokacija: Vid, Metković: 2005.
 • Završetak gradnje: 2007.
 • Investitor: Ministarstvo Kulture, Grad Metković
 • Površina parcele: 1500 m2
 • Površina tlocrta: 1300 m2
 • Fotografija: Boris Cvjetanović

  UHA

 • Materijali