Ulaz za korisnike

Arhitektonsko rješenje područja Trsteničke uvale

|
Arhitektonsko rješenje područja Trsteničke uvale
 
Arhitektonsko rješenje područja Trsteničke uvale
Ivona Jerković, Damir Petric, Hrvoje Vidović, Josip Jerković, Marta Lozo - Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje područja Trsteničke uvale

INFO

Rješenje u obuhvatu natječajnog zadataka iščitava tri prostorno-programske cjeline:

Zapadna cjelina tretirana je kao završetak šireg centra grada, za koju je bitno definiranje završetka Sveučilišne ulice. Ova cjelina postaje jedno od novih gradskih žarišta, čiji je hiperurbani ambijent pješačkih pasarela, visećih vrtova, intenzivne izgradnje i dominacije antropogenog logičan nastavak postojeće izgradnje.

S druge strane potoka Trstenik suprotstavljena je istočna cjelina, ambijent turističke kulture 21. stoljeća – kompleks hotela na početku dužobalne mahom turističke izgradnje.

Međusobni odnos ovih dviju cjelina medijatizira se u trećoj, središnjoj cjelini parkovno-rekreativnog karaktera duž potoka Trstenik, koja je za obje cjeline, ali i širi obuhvat, prirodan put do morske obale, put koji parkovnim uređenjem doživljava javnu afirmaciju i integrira turističku izgradnju u gradsko tkivo. Kroz odnos prema prostornim vektorima Sveučilišne ulice te rimske centurijacije gradi se optimalna urbana matrica - u smislu simultanog otvaranja prostora, najpovoljnijih orijentacija građevina i razrješenja odnosa zgrada i prometnica prema složenom reljefu.

U rješenju je naglasak stavljen na ciljanu međuigru i prožimanje upravo dostatnog broja javnih i što veće količine de facto privatnih površina u javnom korištenju kao ključa za kvalitetnu i održivu integraciju velike količine hotelskih sadržaja u gradsko tkivo, ali i za, u periodu završetka sveučilišnog kampusa, uspjelo rješenje završetka Sveučilišne ulice.

credits

 • Autori: Ivona Jerković, Damir Petric, Hrvoje Vidović, Josip Jerković, Marta Lozo
 • Suradnik: Damir Sekulić
 • Lokacija: Split
 • Status: detaljni plan uređenja u izradi
 • Godina projektiranja: 2009.
 • Investitor: Grad Split
 • Površina parcele: 14 he
 • Površina tlocrta: 199.600 m2

  www.uha.hr

 • Materijali