Ulaz za korisnike

Arhitektura br. 217: Ivo Vitić

|
Arhitektura br. 217: Ivo Vitić
 
Arhitektura br. 217: Ivo Vitić
ZAGREB - Nakladništvo UHA-e, priprema monografski broj časopisa Arhitektura posvećen arhitektu Ivanu (Ivo) Vitiću. Time bismo željeli nastaviti seriju monografija o hrvatskim arhitektima, započetu onom o arhitektu Nevenu Šegviću.

Arhitekt Ivan Vitić (1917 - 1986) jedan je od stvaratelja hrvatske poslijeratne moderne, autor čijim su se djelima inspirirali mnoge generacije arhitekata i studenata arhitekture sve do današnjih dana. Njegove brojne realizacije nastale su u sintezi iskustva internacionalne moderne arhitekture i elemenata lokalne graditeljske tradicije. Takav Vitićev pristup očituje se posebno u velikom broju njegovih građevina izvedenih u Dalmaciji, poput osmogodišnje škole u Šibeniku (1947), Društvenog doma u Komiži na Visu (bivši Dom JNA, 1961), zgrade Socijalnog osiguranja u Zadru (1958) i dr., a Vitićeva stambena zgrada u Laginjinoj ulici u Zagrebu (1958) postala je posljednjih godina landmark hrvatske poslijeratne moderne i kanonski primjer za diskusiju o modernom projektu. Osim prikaza Vitićevih najvažnijih realizacija, arhitektonskih i urbanističkih projekata te njegovih manje poznatih dizajnerskih i slikarskih radova, cilj je ove monografije istražiti njegov opus u kontekstu izuzetno plodnog razdoblja hrvatske poslijeratne moderne u kojem je nastao, a posebno u odnosu na kulturni, socijalni, umjetnički i politički milje Hrvatske i Europe tog doba. Jedno od težišta bit će recepcija Vitićeva djela izvan Hrvatske, te propitivanje potencijalne njegove pozicije unutar tadašnje internacionalne arhitektonske scene, kojoj on bez sumnje pripada, ali se ona dosada temeljila na pojedinačnim i posrednim susretima stranih arhitekta, poput Kennetha Framptona, Jorgosa Simeoforidisa i Thea Boscha, s njegovim radom. Ujedno će priprema Arhitekture “Ivan Vitić” biti prilika da se Vitićeva ostavština katalogizira, zaštiti i prenese u digitalni medij. Namjera je ove monografije istodobno svrnuti pozornost i potaknuti brigu za zaštitu i obnovu njegovih djela koja su danas prepuštena sudbini lokalnih vlasti. Tako o Vitićevu utjecaju na mlađe naraštaje i prisutnosti njegova djela u suvremenoj arhitektonskoj produkciji 40 godina poslije svjedoči studentska akcija čišćenja Doma JNA u Komiži 2002. godine u organizaciji studentske udruge Platforma 9.81 na međunarodnom studentskom seminaru Mega EASA, a arhitekti Njiric & Njiric na svojoj izložbi “Kalvariengürtel” u Antwerpenu 2001. prikazuju upravo Vitićevu zgradu u Laginjinoj, danas raspadajuće fasade, kao svoje konceptualno zaleđe. Riječ je o fascinaciji Vitićem, što je dijele kako hrvatski arhitekti i studenti arhitekture tako i strani arhitekti upoznati s njegovim djelom, koju ovim monografskim brojem želimo pretvoriti u fascinaciju budućnošću u kojoj ćemo u globalnom okružju biti u stanju čitati istinske vrijednosti naše povijesti.

SADRŽAJ ARHITEKTURE “IVAN VITIĆ” - Vera Grimmer – uvodnik - Friedrich Achleitner - uvodni tekst - Aleksander Laslo – Vitićev opis u internacionalnom kontekstu - Karin Šerman – stambena zgrada u Laginjinoj, Zagreb - Lenko Pleština – stambena zgrada u Splitu - Tadej Glažar – Dom JNA u Komiži - Tadej Glažar - stambena naselja na Visu (projekti i realizacije) - Vera Gimmer – Dom JNA, Šibenik - Tomislav Pavelić – moteli Sljeme – Rijeka, Biograd na moru, Trogir - Tomislav Odak – Pionirski grad, Zagreb - Ivo Podhorsky – Konstruktivni aspekti (primjer Paviljona 40 na ZV-u) - Maroje Mrduljaš – zgrada društvenih organizacija, tzv. Kockica, Zagreb biografija popis radova bibliografija ---- Urednički savjet: Voditelj Savjeta nakladništva UHA-e / Head of C.A.A. Publishing Department Miljenko Bernfest Savjet nakladništva UHA / C.A.A. Publishing Department Hildegard Auf Franić, Slavko Dakić, Nenad Kondža, Vedran Mimica, Janislav Šaban, Karin Šerman Tajnik nakladništva UHA / Secretary of C.A.A Publishing Department Silva Kalčić Glavne i odgovorne urednice: Vera Grimmer, d.i.a. i dr.sc. Dubravka Kisić, d.i.a. Izvršna urednica: Silva Kalčić, dipl. pov. umj. Urednici: Aleksander Laslo, Maroje Mrduljaš

Materijali