Ulaz za korisnike

Armatura

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

Armaturu čine ukrute estriha, javljaju se ili u obliku građevinskih čeličnih rešetki ili je to mort s primješanim vlaknima. Estrih na razdjelnim i izolacijskim slojevima se prema normi EU 18353 armira u slučajevima kada se postavljaju kamene ili keramičke obloge. Kod estriha za grijanje prema normi 18560 nije potrebna armatura. Armatura se postavlja kako bi se spriječila • Pojava pukotina • Kako bi se ograničila širina pukotina u području pukotina ili visinski pomaci • Kako bi se povećala nosivost U praksi vrijede različita mišljenja o neophodnosti armatura.

Materijali