Ulaz za korisnike

Armirano betonske pune ploče (betonski stropovi)

|
Armirano betonske pune ploče (betonski stropovi)
 
Armirano betonske pune ploče (betonski stropovi)
Armirano betonske pune ploče (betonski stropovi)

Konstrukcije katnih stropova za ravne masivne stropove

  • kao ploče od betona izrađenog na licu mjesta i to od normalnog ili laganog betona, armiranog u jednom smjeru ili križno, debljina sukladna opterećenju, rasponu, vrsti armature i vlastitoj težini

  • kao gotovi element, kompletno predproizveden kao stropne ploče u veličini prostorije (uglavnom od laganog ili poroznog betona) ili dijelom predproizvedeni elementi od tankih betonskih ploča s armaturom od rešetkastih nosača, koje na gradilištu dobivaju svoju konačnu debljinu preko završnog sloja betona.

 

Materijali