Ulaz za korisnike

Asfalt u cestogradnji

|
Asfalt u cestogradnji
 
Asfalt u cestogradnji
Kako je bitumen zaslužan za asfaltnu mješavinu kojom prekrivamo većinu današnjih cesta i autocesta, posvetit ćemo mu jedan mali dio pozornosti, jer ipak je on jedan od najstarijih poznatih građevnih materijala, te u mješavini s agregatom stvara vruću asfaltnu mješavinu

 Gotovo sav bitumen koji se u današnje doba upotrebljava za asfaltiranje dobiva se obradom nafte, odnosno destiliranjem

Bitumen je vezivni materijal tamnosmeđe do crne boje koji se javlja u prirodnom stanju ili se dobiva destiliranjem nafte. Gledajući bitumen kroz povijest, može se istaknuti da je to jedan od najstarijih poznatih građevnih materijala.

Sumerani su ga upotrebljavali za gradnju brodova, stara civilizacija u dolini Inda koristila ga je za gradnju velikih javnih kupališta i spremnika, Egipćani su upotrebljavali prirodne asfalte za hidroizolaciju i mumificiranje.

Dakle, njegova svojstva ljepljivosti i nepropusnosti bila su poznata već u samim začecima ljudske civilizacije. Gotovo sav bitumen koji se u današnje doba upotrebljava za asfaltiranje dobiva se obradom nafte, odnosno destiliranjem. Bitumenska veziva koja se najčešće upotrebljavaju u gradnji savitljivih kolničkih konstrukcija mogu se podijeliti na tri vrste.

Bitumen

Izvrsnom prionjivošću i vodonepropusnošću ovo čvrsto i trajno vezivo iznimno je otporno na djelovanje većine kiselina, alkalija i soli. Najviše se upotrebljava u proizvodnji vruće asfaltne mješavine koja se koristi u prvom redu za građenje savitljivih kolničkih konstrukcija.

Grijanjem ga dovedemo u tekuće stanje i tako ljepljiv prianja te obavija zrna agregata i stvara savršenu mješavinu, sposobnu za izdržavanje golemih opterećenja na kolničkim konstrukcijama autocesta, zračnih luka i pista za utrke. Bitumen se u vrste klasificira na tri načina koji se temelje na penetraciji, viskoznosti ili ponašanju.

U Hrvatskoj se sve češće upotrebljavaju polimerom modificirani bitumeni, a oni se koriste za posebne asfaltne mješavine tipa SPLITMASTIKSASFALT (SMA). Polimerni se bitumen počeo proizvoditi i u Hrvatskoj, kao zajednički projekt Ine i Shella te je prve količine kupila Cesta Varaždin d.d.

Bitumenske emulzije

Bitumenska emulzija je mješavina sastavljena od bitumena, vode i emulgirajućeg sredstva. Svrstava se među tekuće bitumene jer je za razliku od bitumena, pri okolnoj temperaturi u tekućem stanju. Koristi se da bi smanjila viskoznost bitumena kako bi se mogao upotrebljavati pri nižim temperaturama.

Kada se bitumenska emulzija pomiješa s agregatom, ona se razbija (na bitumen i vodu) i to zato što kapljice bitumena reagiraju s površinom agregata i s njom uspostavljaju vezu, pri čemu istiskuju vodu koja se nalazi između bitumena i agregata, a time se dobiva kontinuirani film bitumena na agregatu ili kolniku.

Pojedinačne se vrste koriste na sljedeći način: nestabilne emulzije – za površinske obrade i penetrirani makadam; polustabilne emulzije – za hladne mješavine bitumena i agregata diskontinuiranog sastava; stabilne emulzije – za prskanje, kako bi se poboljšala prionljivost, emulzijske obrade i agregata kontinuiranog sastava te slurry seal.

Razrijeđeni bitumeni

Razrijeđeni bitumeni su tekući bitumeni koji se dobivaju tako da se bitumenima dodaju naftna otapala. Bitumenima je tako smanjena viskoznost pa se mogu upotrebljavati na nižoj temperaturi ugradnje. Mogu se podijeliti u tri vrste: brzoispariv – upotrebljava se za prskanja u svrhu poboljšanja prionljivosti i površinske obrade; srednje brzoispariv – upotrebljava se za prskanja uskladištive asfaltne mješavine za popravke te miješanja na cesti; sporoispariv – upotrebljava se za prskanja.

Agregati

Agregat koji se upotrebljava pri proizvodnji vruće asfaltne mješavine uglavnom se pridobiva i obrađuje u kamenolomima i šljunčarama. Vrste agregata koje se koriste su prirodne stijene (eruptivne, sedimentne i metamorfne), laki agregat, koji se dobiva zagrijavanjem gline do vrlo visokih temperatura, i šljaka, koja obično nastaje tijekom proizvodnje čelika u visokoj peći. Kada se laki agregat i šljaka upotrebljavaju za asfaltne mješavine, ta dva umjetna agregata znatno pridonose otpornosti kolnika na klizanje.

U cestogradnji su najvažnija fizikalna svojstva stijenske mase, i to bitni podaci o tome kako će se materijali ponašati u raznim okolnostima, tj. kada se koriste kao tampon ili nosivi sloj, ili kada se ugrađuju u razne slojeve asfaltnih mješavina. Danas se asfaltne mješavine pretežno izvode po principu minimuma šupljina, što znači da se agregat sastoji od kamene sitneži, pijeska i kamenog brašna, tako da u mješavini ostane po mogućnosti što manji obujam šupljina. 

 

Materijali